Situaciona analiza: Položaj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Republici SrbijiПројекат „Израда ситуационе анализе о положају деце са сметњама у развоју/инвалидитетом у Србији“ реализовала је Национална организација особа са инвалидитетом Србије (НООИС). Пројекат је интегрални део ИПА II пројекта "Заштита деце од насиља и промоција социјалне инклузије деце са сметњама у развоју/инвалидитетом у земљама Западног Балкана и Турске" који је спроводен у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарством здравља, Министарство образовања, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије и УНИЦЕФ-ом, уз финансисјку подршку Европске уније.
Situaciona analiza: Položaj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Republici Srbiji - Verzija prilagođena za slepe osobe

Projekat ima za cilj podizanje nivoa svesti budućih pravnika o ljudskim pravima osoba sa invaliditetm i nediskriminaciji kroz kontinuirano organizovanje predavanja studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Potrebno je osmisliti kurikulume sa naglaskom na predstavljanju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom i drugih relevantnih propisa. Predavanja studentima držaće dr Damjan Tatić u okviru 3 predmeta: međunarodno javno pravo, ljudska prava i pravna klinika (u saradnji sa doc. dr. Ivanom Krstić) tokom školske 2012/2013.

Projekat je podržalo Ministasrtvo kulture, a njegov cilj je bio objavljivanje i distribuiranje zbornika radova „Zabrana diskriminacije osoba sa invaliditetom“ kako bi se same OSI i stručna javnost upoznala sa položajem osoba sa invaliditetom, posebno sa pravnim okvirom za ravnopravnost i sprečavanje diskriminacije ovih osoba.

Konferenciju pod nazivom Partnerstvom pokreta osoba sa invaliditetom i države do punog učešća u društvu partnerski su organizovali NOOIS i MRSP, sa ciljem povezivanja i boljeg sagledavanja stanja u sledećim zemljama, kandidatima za članstvo u EU (pored Srbije): u Hrvatskoj, BIH (Federacija BIH i Republika Srpska), Makedoniji, Crnoj Gori i Albaniji, kao i u Sloveniji, koja je kao bivša Jugoslovenska republika članica EU, ali kao zemlja sa sličnim iskustvom koja može da posluži i kao model.

Svrha projekta je dovršetak rada multisektorske grupe eksperata NOOIS, partnerskih organizacija i predstavnika nadležnih ministarstava, pre svih Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom Ministarstva rada i socijalne politike, koja je uradila finalni predlog akcioniog plana za sprovođenje te Strategije u periodu 2012-2015, uključujući i prispele komentare sa javne rasprave i budžetski deo.

Potkategorije

Baza korisnika