+381 11 24 14 328 | nacionalnaorg@mts.rs | ENGLISH

НООИС

Национална организација особа са инвалидитетом основана је 22. јула 2017. године чиме јенеформална мрежа организација особа са инвалидитетом, која је постојала деценијама, прерасла у формалну мрежу са правним статусом. НООИС представља удружени покрет особа са инвалидитетом Србије и најважнију снагу у заступању интереса и потреба преко 800.000 особа са инвалидитетом и њихових правних заступника. Визија НООИС-а је друштво једнаких могућности у коме се поштују људска права особа са инвалидитетом и које омогућава пуно учешће и једнакост, без дискриминације по основу инвалидности.

АКТИВНОСТИ

Академија младих лидера са инвалидитетом

Академија младих лидера са инвалидитетом је иновативна активност коју је почетком 2020. године покренула Национална организација особа са инвалидитетом Србије (НООИС)

Омладински клуб НООИС-а

Омладински клуб је иновативна активност НООИС-а почев од 2021. године када је Омладински клуба формиран по узору на Омладински комитет ЕДФ-а.

Психосоцијална подршка

У оквиру регионалног пројекта „Јачање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током COVID-19 и будућих криза“ НООИС је покренуо телефонски центар који ради на пружању психолошке прве помоћи, информација и психосоцијалне подршке особама са инвалидитетом…

Жене са инвалидитетом

Оснаживање и јачање потенцијала жена са инвалидитетом je иновативна активност коју je 2022. године НООИС покренуо.

Skip to content