NOOIS

+381 11 24 14 328 | nacionalnaorg@mts.rs | ENGLISH

Приступање НООИС-у

Чланови Националне организације удружују се у Националну организацију на принципима добровољности, равноправности и солидарности, прихватајући одредбе овог Статута, са правима и обавезама који на основу тога проистичу.

Чланови Националне организације као правна лица задржавају своју самосталност и аутономију у свом организовању и деловању, са ограничењима која су прихватили удруживањем у Националну организацију, који се регулишу сагласношћу њихових општих аката са овим Статутом.

Национална организација може имати:
• Пуноправне чланове,
• Придружене чланове и
• Помажуће чланове

Пуноправни чланови Националне организације су оснивачи наведени у члану 1. Статута и организације особа са инвалидитетом које накнадно приступе а испуњавају услове из става 2 овог члана Статута.

Пуноправни чланови могу бити организације које испуњавају следеће услове:

• учлањују или заступају већину или највећи број особа са појединим врстама инвалидности и организације које окупљају особе са различитим облицима инвалидитета ради решавања специфичних питања,
• имају најмање 500 редовних чланова, особа са инвалидитетом, осим организација које учлањују и заступају особе са врло ретким оштећењима (као што је РЕТ-ов синдром),
• имају мрежу од најмање 5 локалних и регионалних организација,
• делују на целој територији Републике Србије или на њеном већем делу и
• које постоје и раде најмање пет година.

Придружени чланови Националне организације могу постати организације особа са инвалидитетом:
• које не испуњавају услове из члана 12,
• које се баве неким специфичним питањима од интереса за особе са инвалидитетом,
• које делују на целој територији Србије или на њеном већем делу,
• које учлањују најмање 50 особа са инвалидитетом и
• које постоје и раде најмање три године.

Помажући чланови Националне организације могу постати правна и физичка лица која својим радом или донацијама доприносе остваривању циљева Националне организације.

Организације чланице

Савез дистрофичара Србије

Ул. Димитрија Туцовића 23

11000 Београд

Тел/факс: 011/2455-184

E-mail: savezdistroficara@mts.rs

www.distrofija.rs

Савез глувих и наглувих Србије

Ул. Вука Караџића 8

11000 Београд

Тел. 011/262-1168, 011/262-7638

E-mail: sgns@sbb.rssgns.bg@gmail.com

www.savezgluvihsrbije.org.rs

Савез слепих Србије

Ул. Кнез Михаилова 42/2

11 000 Београд

Тел. 011/3286-550, 011/3286-706;

Факс: 011/3286-722

E-mail: info@savezslepih.org

www.savezslepih.org.rs

Савез параплегичара и квадриплегичара Србије (СПИКС)

Ул. Милентија Поповића 1, лок. 2 (пак 190762)

11 070 Нови Београд 27

Тел/факс: 011/22-88-436

E-mail: spiks@sezampro.rs

www.spiks.org.rs

Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама Србије(Савез МНРО Србије)

Ул. Трг Николе Пашића 5, ИИИ спрат, канцеларија бр. 13

11000 Београд

Тел. 011/3287-807

E-mail: savezmnr@gmail.com

www.savezmnrosrbije.rs

Савез инвалида рада Србије

Ул. Дечанска 14

11000 Београд

Тел. 011/3230-313

E-mail: sirsrbije@gmail.com

Савез за церебралну и дечју парализу Србије

Ул. Панчићева 12

11000 Београд

Тел. 011/3281-594, 011/2180-859

E-mail: savezsrbije@cerebralnaparaliza.rs

www.cerebralnaparaliza.rs

Друштво мултипле склерозе Србије

Ул. Средачка 2

11000 Београд

Тел: 011/2430-475

E-mail: mssserb@sbb.rs

www.multiplaskleroza.org.rs

Савез удружења Србије за помоћ особама са аутизмом

Ул. Гундулићев венац 38

11 000 Београд

Тел. 060/0820-555, 060/0820-556

E-mail: autizamsrbija@sbb.rs

www.autizam.org.rs

Савез удружења за помоћ особама са даун синдромом у Србији

Ул. Шекспирова бб

11000 Београд

Тел. 064/382-5992

E-mail: milivojevic.snezana@gmail.com

www.downsindrom.org

Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Србије (ЦСЖ Србије)

Ул. Миленка Веснића 3

11040 Београд

Тел. 011/367-53-17; 011/367-53-18

E-mail: office@cilsrbija.org

www.cilsrbija.org

Мрежа…из круга Србија

Ул. Средачка 2

11000 Београд

Тел. 011/344-80-44

E-mail: mreza@izkruga.org

www.mreza.izkruga.org

Савез организација бубрежних инвалида Републике Србије

Ул. Гандијева 89 (блок 64)

11 070 Нови Београд

Тел. 063/880-2795; 069/480-2795

 E-mail: sobis.rs@gmail.com

www.sobisrs.org

www.dijaliza.org

Савез организација ампутираца Србије

Ул. Герберових 56

21 220 Бечеј

Тел: 062/ 88-35-961

E-mail: savez@s-amputirci-s.org

www.s-amputirci-s.org

Skip to content