NOOIS

+381 11 24 14 328 | nacionalnaorg@mts.rs | ENGLISH

Публикације

Приручник за зелено пословање удружења особа са инвалидитетом

Брошура Србија без баријера 2023. година

Брошура Србија без баријера

Европска година младих

2022. Европска година младих из угла младих Београђана са инвалидитетом

Брошура Србија без баријера 2021.

Водич

Водич за праћење примене на локалном нивоу Стратегије о унапрежењу положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у периоду од 2020. до 2024. године

Останимо повезани у борби против COVID-19

Водич кроз права особа са инвалидитетом

Ова нова верзија Водича кроз права особа са инвалидитетом ажурирана је и обухвата релевантне прописе усвојене од 2015. до јуна 2021. године. Пошто се до краја ове године очекују измене и допуне и усвајање још неколико системских закона, Водич ће бити допуњен и додатно ажуриран после усвајања тих прописа и потом одштампан и дистрибуиран и у физицком облику.

Овде можете преузети Водич у пдф-у

Ка инклузивном одговору на пандемију

Анализа спровођења Препорука Комитета за права особа са инвалидитетом у Републици Србији (Друго допуњено издање)

Међународна конвенција о правима особа са инвалидитетом (лако читљив формат)

Водич за организацију приступачних догађаја за особе са инвалидитетом

Бонтон у свакодневној комуникацији са особама са инвалидитетом

Шта су корона вируси и КОВИД-19

Брошура у лако разумљивом формату о Ковиду -19, мерама заштите и основним појмовима (везаним за епидемију), је пре свега намењена особама са интелектуалним инвалидитетом, као и деци генерално. Први део брошуре је превод текста организације особа са интелектуалним инвалидитетом са Новог Зеланда People First. Штампање и брошуре омогућио је Urgent Action Fund. 

Овде можете преузети публикацију у пдф-у

Општи коментари Комитета за права особа са инвалидитетом

Публикација Анализа спровођења препорука Комитета за права особа са инвалидитетом у Републици Србији

Ситуациона анализа: Положај деце са сметњама у развоју и инвалидитетом у Републици Србији

Права особа са менталним инвалидитетом Књига I Међународни и упоредни стандарди

Достојанствено и самостално до бирачког места

Skip to content