NOOIS

+381 11 24 14 328 | nacionalnaorg@mts.rs | ENGLISH

Публикације

Европска година младих

2022. Европска година младих из угла младих Београђана са инвалидитетом

Брошура Србија без баријера 2021.

Водич

Водич за праћење примене на локалном нивоу Стратегије о унапрежењу положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији у периоду од 2020. до 2024. године

Останимо повезани у борби против COVID-19

Водич кроз права особа са инвалидитетом

Ова нова верзија Водича кроз права особа са инвалидитетом ажурирана је и обухвата релевантне прописе усвојене од 2015. до јуна 2021. године. Пошто се до краја ове године очекују измене и допуне и усвајање још неколико системских закона, Водич ће бити допуњен и додатно ажуриран после усвајања тих прописа и потом одштампан и дистрибуиран и у физицком облику.

Овде можете преузети Водич у пдф-у

Ка инклузивном одговору на пандемију

Анализа спровођења Препорука Комитета за права особа са инвалидитетом у Републици Србији (Друго допуњено издање)

Међународна конвенција о правима особа са инвалидитетом (лако читљив формат)

Водич за организацију приступачних догађаја за особе са инвалидитетом

Бонтон у свакодневној комуникацији са особама са инвалидитетом

Шта су корона вируси и КОВИД-19

Брошура у лако разумљивом формату о Ковиду -19, мерама заштите и основним појмовима (везаним за епидемију), је пре свега намењена особама са интелектуалним инвалидитетом, као и деци генерално. Први део брошуре је превод текста организације особа са интелектуалним инвалидитетом са Новог Зеланда People First. Штампање и брошуре омогућио је Urgent Action Fund. 

Овде можете преузети публикацију у пдф-у

Општи коментари Комитета за права особа са инвалидитетом

Публикација Анализа спровођења препорука Комитета за права особа са инвалидитетом у Републици Србији

Ситуациона анализа: Положај деце са сметњама у развоју и инвалидитетом у Републици Србији

Права особа са менталним инвалидитетом Књига I Међународни и упоредни стандарди

Достојанствено и самостално до бирачког места

Skip to content