NOOIS

+381 11 24 14 328 | nacionalnaorg@mts.rs | ENGLISH

Прописи Републике Србије

Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године

Закон о забрани дискриминације

Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом

Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом

Закон о употреби знаковног језика

Закон о повластицама у унутрашњем путничком саобраћају инвалидних лица

Закон о кретању уз помоћ пса водича

Закон о социјалној заштити

Закон о удружењима

Skip to content