NOOIS

+381 11 24 14 328 | nacionalnaorg@mts.rs | ENGLISH

Крени на зелено...

Пројекат „Крени на зелено…” који се реализује у периоду од 1. јануара  до 31. децембра 2023. године, спроводи се у партнерству са НООИС-ом. Носилац пројекта је Заједница савеза особа са инвалидитетом Хрватске (СОИХ), која је кровна оргнаизација у Хрватској, а остали партнери су Правобранитељ за особе са инвалидитетом (ПОСИ) и Хрватски савез глухих и наглухих (ХСГН).

Пројекат „Крени на зелено…“ се реализује у оквиру Ерасмус+ програма, који је највећи програм Еуропске уније за образовање и оспособљавање, младе и спорт који финансијски подржава, едукује, оснажује и повезује појединце и организације како би остварили свој пуни потенцијал у тим подручјима.

Општи циљ пројекта је подизање свести о важности бриге о околини и подстицање на „зелено деловање“ у организацијама особа са инвалидитетом кроз активизам младих са инвалидитетом и Youth Workera (особа које раде са младима).

Специфични циљеви пројекта су:

  • унапредити знања Youth Workera и младих са инвалидитетом о зеленом и одрживом развоју
  • оснажити Youth Workerе за промену парадигми у вези примене зелених стандарда у свакодневном раду у оквиру организација особа са инвалидитетом
  • подстакнути активизам младих са инвалидитетом у заједници везано за очување околне
  • успоставити међународну сурадњу младих са инвалидитетом и Youth Workera у зеленом деловању

 

НООИС ће допринети спровођењу пројекта кроз следеће активности:

  1. суделовањем на партнерским састанцима, едукацијама и завршној конференцији
  2. разменом примера добре праксе у раду са младима, са посебним нагласком на заговарачке активности и асистивне технологије које користе млади са инвалидитетом
  3. организацијом једног транснационалног састанка у Београду
  4. разменом искуства у спровођењу манифестације Европска недеља мобилности и представљањем резултата кампање „Србија без баријера“ и ЕУ кампање „Европска година младих“ спроведене у 2022. години
  5. учешћем у изради видео-спота „Крени на зелено…“
  6. учешћем у развоју иновативних метода рада са младима са инвалидитетом

Актуелно

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СТУДИЈЕ „ПРИСТУП УСЛУГАМА ДУГОТРАЈНЕ НЕГЕ У СРБИЈИ“

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СТУДИЈЕ „ПРИСТУП УСЛУГАМА ДУГОТРАЈНЕ НЕГЕ У СРБИЈИ“ Другог фебруара у Медија центру представљени су најважнији резултати студије „Приступ услугама дуготрајне неге у Србији“. Студија

Сазнајте више »
Skip to content