NOOIS

+381 11 24 14 328 | nacionalnaorg@mts.rs | ENGLISH

Најзначајније програмске активности НООИС-а у 2022. години

Све програмске активности НООИС-а финансира Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектор за заштиту особа са инвалидитетом

1.) Унапређивање нормативног оквира у области заштите особа са инвалидитетом –  Лобирање кроз континуирано заступање за измене и допуне прописа, израда предлога амандмана, праћење примене постојећих прописа, сарадња са Народном Скупштином РС и парламентарним одборима, као и са ресорним министарствима, учешће у раду Савета за особе са инвалидитетом;

2.) Јачање капацитета организација – Састанци са локалним организацијама, рад органа НООИС-а (УО и Скупштина) и вођење централне базе података;

3.) Оснаживање и јачање потенцијала младих особа са инвалидитетом – Академија за младе лидере, Омладински клуб НООИС-а и психо-социјална подршка особама са инвалидитетом.

Академија младих лидера са инвалидитетом је иновативна активност коју је почетком 2020. године покренула Национална организација особа са инвалидитетом Србије (НООИС), уз финансијску подршку Сектора за заштиту особа са инвалидитетом Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Циљ ове активности јесте мобилисање, мотивисање и јачање капацитета младих особа са различитим врстама инвалидности из целе Србије ради њиховог укључивања у инвалидски покрет Србије, као и континуирано и дугорочно учење уз праксу.

Након две године, Академија младих лдиера са инвалидитетом броји 15 особа различитих категорија инвалидности физичког и  сензорног инвалидитета – особа са неуромишићним обољењима, дечијом и церебралном парализом, параплегијом, слепих и глувих особа из целе Србије.

Подизање знања чланова Академије о темама из различитих области – управљања организацијама, политика инвалидности, људских права, антидискриминације, јавног заступања, комуникације и односа са јавношћу и слично, као и развој њихових вештина уз обезбеђену менторску подршку, врши се на разне начине: преко Омалдинског клуба који је формиран 2021. године, преко месечне оn-line учионице, директним сусретима, као и одржавањем летње и зимске школе.

Омладински клуб НООИС-а је глас младих људи са инвалидитетом у нашој организацији, а чине га млади људи од 18 до 35 година, који представљају све категорије инвалидности; чланство у Омладинском клубу је добровољно; сваки члан Омладинског клуба прошао је обуку Академије младих лидера са инвалидитетом; Омладински клуб се залаже за интеграцију младих особа са инвалидитетом у сва подручја која се тичу младих; чланови Омладинског клуба су сагласни са визијом, мисијом и циљевима НООИС-а

Све активности Академије и Омладинског клуба у 2022. години одвијаће се у оквиру двоструке кампање – „Србија без баријера“, као и ЕУ кампање „Европска година младих“, проглашена од стране Европске комисије 14. октобра прошле године.

4.) Оснаживање и јачање потенцијала жена са инвалидитетом – иновативна  активност коју од ове године покреће НООИС. Према свим показатељима жене са инвалидитетом су међу најмаргинализованијим групама у данашњем друштву. Психосоцијална подршка је потебна свакој жени са инвалидитетом без обзира да ли је преживела насиље, да ли има или нема подржавајуће окружење, да ли је мајка или не, да ли живи у институцији или је провела део живота у њој, да ли је образована или не.

5.) Од стратегије до праксе – Континуирана сарадња са локалним организацијама, промоција кампање „Србија без баријера“ на локалном нивоу, наставак промоције Акционог плана за спровођење Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у РС и лобирање за доношење локалних акционих планова (ЛАП-ова), промоција активности НООИС-а и примера добрих пракси на локалном нивоу;

6.) Реаговање у случају ванредних ситуација – иновативна активност коју од ове године покреће НООИС, а коју ће реализовати чалн Академије младих лидера са инвалидитетом, Ненад Дураковић. Потреба за овом активношћу произилази из неопходности да се особе са инвалидитетом упознају са опасностима које могу да их задесе на територији где живе, као и да боље разумеју поступке реаговања на катастрофалне догађаје у свим фазама.

7.) Подизање свести друштва о питањима инвалидности – Обележавање значајних датума и традиционалних манифестација које се обележавају на светском, европском и на националном нивоу; 

 

8.) Кампање за повећање видљивости особа са инвалидитетом – наставак кампање „Србија без баријера“.

У сарадњи Сектора за заштиту особа са инвалиидтетом и НООИС-а, у јануару 2020. године покренута је кампања „Србија без баријера”, а има два циља: подизање свести особа са инвалидитетом и подизање свести о особама са инвалидитетом, а у вези права која су им гарантована Уставом РС и Конвенцијом УН о правима особа са инвалидитетом. Други циљ кампање је позив заједници да у све активности укључи и подржи све грађане, без обзира на различитости.

Све активности и програми НООИС-а у 2022. години имаће исти слоган и визуелни идентитет кампање „Србија без баријера“.

9.) Едукативни програми – Академија за младе лидере са инвалидитетом, подршка женама са инвалидитетом, боље разумевање ризика од катастрофа, издавачка активност, округли столови, видео материјали;

10.) Видљивост/промотивне активности – Веб-портал НООИС-а: сајт и друштвене мреже (ФБ, Инстаграм и you-tube), веб-портал Омладинског клуба (иновативна активност), расписивање два конкурса – „Ј=ДНАКИ“ и фото-конкурса „Инклузивна Србија“;

11.) Конкурси за награде „Ј=ДНАКИ 2021“ и за фото-конкурс „Инклузивна Србија“

Почев од 2018. године, а поводом првог сајма „Ј=ДНАКИ“, НООИС је установио истоимену награду која се уз подршку Сектора за заштиту особа са инвалидитетом од 2019. године додељује сваке године. Награда се додељује у три категорије:

  • Ј=ДНАКИ у инклузивном/иновативном програму
  • Ј=ДНАКИ у спречавању дискриминације
  • Ј=ДНАКИ у приступачности

Објављивањем конкурса у 2022. години дајемо прилику особама са инвалидитетом, удружењима и савезима да се припреме и кандидују најбоље појединце или програме које су реализовали у току 2021. године.

Наградни конкурс траје од марта до новембра месеца, а награде ће се доделити на манифестацији поподом обележавања Трећег децембра.

Фото-конкурс „СРБИЈА БЕЗ БАРИЈЕРА“ који је НООИС први пут расписао 2020. године уз подршку Сектора за заштиту особа са инвалидитетом, има за циљ да подигне свест о инклузији особа са инвалидитетом.

Тема фото-конкурса за 2022. годину је „ПРИЈАТЕЉИ“, а односи се на исказивање пријатељства са особом/а са инвалидитетом.

Право на учешће имају сви грађани са пребивалиштем у Републици Србији. НООИС има право да користи фотографије у промотивне сврхе без надокнаде аутору. Аутори су сагласни да фотографије уз навођење аутора буду саставни део кампања и изложби у организацији НООИС-а и Сектора за заштиту особа са инвалидитетом Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

12.) Израда алтернативног извештајаСрбија ће писати комбиновани други и трећи периодични извештај Комитету за права особа са инвалидитетом по поједностављеној процедури што значи да ће извештај чинити одговори на питања Комитета о спровођењу препорука из првог извештаја. Комитет очекује да пре припреме питања добије алтернативне извештаје организација особа са инвалидитетом и независних тела за заштиту људских права у којима оне указују у којој мери се спроводе препоруке Комитета и који су главни успеси и изазови у спровођењу одредби Конвенције о правима особа са инвалидитетом у одређеној земљи. Због тога ће НООИС приступити изради алтернативног извештаја о спровођењу препорука Комитета Србији.  

Наши конкурси

АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ

Овде можете погледати све актуелне пројекте

РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ

Овде можете погледати све реализоване пројекте

Skip to content