NOOIS

+381 11 24 14 328 | nacionalnaorg@mts.rs | ENGLISH

Академија младих лидера са инвалидитетом

Академија младих лидера са инвалидитетом је иновативна активност коју је почетком 2020. године покренула Национална организација особа са инвалидитетом Србије (НООИС), уз финансијску подршку Сектора за заштиту особа са инвалидитетом Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Циљ ове активности јесте мобилисање, мотивисање и јачање капацитета младих особа са различитим врстама инвалидности из целе Србије ради њиховог укључивања у инвалидски покрет Србије, као и континуирано и дугорочно учење уз праксу.

Након две године, Академија младих лидиера са инвалидитетом броји 15 особа различитих категорија инвалидности физичког и сензорног инвалидитета – особа са неуромишићним обољењима, дечијом и церебралном парализом, параплегијом, слепих и глувих особа из целе Србије.

Подизање знања чланова Академије о темама из различитих области – управљања организацијама, политика инвалидности, људских права, антидискриминације, јавног заступања, комуникације и односа са јавношћу и слично, као и развој њихових вештина уз обезбеђену менторску подршку, врши се на разне начине: преко Омалдинског клуба који је формиран 2021. године, преко месечне оn-line учионице, директним сусретима, као и одржавањем летње и зимске школе.

Омладински клуб НООИС-а је глас младих људи са инвалидитетом у нашој организацији, а чине га млади људи од 18 до 35 година, који представљају све категорије инвалидности; чланство у Омладинском клубу је добровољно; сваки члан Омладинског клуба прошао је обуку Академије младих лидера са инвалидитетом; Омладински клуб се залаже за интеграцију младих особа са инвалидитетом у сва подручја која се тичу младих; чланови Омладинског клуба су сагласни са визијом, мисијом и циљевима НООИС-а.

Све активности Академије и Омладинског клуба у 2022. години одвијаће се у оквиру двоструке кампање – „Србија без баријера“, као и ЕУ кампање „Европска година младих“, проглашена од стране Европске комисије 14. октобра прошле године.

Skip to content