NOOIS

+381 11 24 14 328 | nacionalnaorg@mts.rs | ENGLISH

Оснаживање и јачање потенцијала жена са инвалидитетом

Оснаживање и јачање потенцијала жена са инвалидитетом je иновативна активност коју je 2022. године НООИС покренуо.

Иако су мушкарци и жене са инвалидитетом субјекти дискриминације по основу инвалидности, жене са инвалидитетом су (најмање) двоструко дискриминисане – по основу пола (рода) и по основу инвалидности.

Традиционална улога жене као неког ко подиже децу, ко је мајка, супруга, домаћица  обично није иста за жене са инвалидитетом.

Жене са инвалидитетом чешће остају ван брака, касније се удају и често се разводе уколико се и удају. Поређење стопе развода указује на то да жене са инвалидитетом чешће остају саме, а када инвалидност наступи након заснивања брака чешће се разводе мушкарци од жена са инвалидитетом, док се бракови жена са мушкарцима са инвалидитетом ретко раскидају.

Такође, оне често упадају у замку насилних веза због свог ограниченог социјалног или економског стања или јер је једина друга могућност –  живот у институцији.

Према свим показатељима жене са инвалидитетом су међу најмаргинализованијим групама у данашњем друштву.

Психосоцијална подршка је потебна свакој жени са инвалидитетом, без обзира да ли је преживела насиље, да ли има или нема подржавајуће окружење, да ли је мајка или не, да ли живи у институцији или је провела део живота у њој, да ли је образована или не.

Водитељ радионица Татјана Стојшић Петковић.

Skip to content