Ново радно време телефонског центра за пружање психолошке прве помоћи за особе са инвалидитетом

У оквиру регионалног пројекта „Јачање отпорности старијих особа и особа са инвалидитетом током COVID-19 и будућих криза“, који координира Црвени крст Србије, а подржава Европска унија, Аустријска развојна агенција и аустријски Црвени крст, НООИС је покренуо телефонски центар који ће радити на пружању психолошке прве помоћи, информација и психосоцијалне подршке особама са инвалидитетом.

Услугу ће пружати Милош Рокић, сваког радног дана од 18 до 22 часа преко телефонског броја: 061 685 06 74.

Глуве и наглуве особе могу да се јаве сваког радног дана од 18 до 20 часова преко Видео релеј центра.

Novo radno vreme

 

Услуга психолошке прве помоћи коју организује НООИС је намењена свим особама са инвалидитетом, као и њиховим члановима породице или асистентима, а овај број позовите ако:

- Осећате немир

-Желите да вас неко саслуша

- Не знате коме да се обратите

Главни задаци волонтера на телефонским линијама генерално су:

• Пружање психолошке прве помоћи старијим особама и особама са инвалидитетом, као и њиховим неформалним неговатељима/асистентима којима је потребна ова врста помоћи

• Пружање релевантних и тачних информације у вези са епидемијом, мерама заштите, имунизацијом, али и заштитом од насиља давањем информација о службама које пружају подршку и заштиту како у случају насиља, тако и у области заштите менталног здравља

• Упућивање корисника на стручне и професионалне услуге подршке када се процени потребним.

На овај начин ће рад центара олакшати приступ правима и повезати грађане са институцијама. Услуга је саставни део трогодишњег регионалног пројекта који координира Црвени крст Србије, а подржава Европска унија, Аустријска развојна агенција и аустријски Црвени крст.

Пројекат се реализује у региону Западног Балкана, повезујући партнере из цивилног друштва из Србије, Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Северне Македоније и Косова (* - по резолуцији Савета безбедности УН-а 1244) и велике мреже цивилног друштва које представља старије особе и особе са инвалидитетом на нивоу Европске уније. Партнерска организација за Србију је Национална организација особа са инвалидитетом Србије (НООИС).

[1] "Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и мишљењем Међународног суда правде о декларацији о независности Косова.“

Baza korisnika