Magazin Nedeljnik 28.04.2021.

Misija OEBS-a i Vlada Švedske pomažu poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom u vreme pandemije

Ka inkluzivnom odgovoru na pandemiju: Uticaj pandemije COVID-19 na položaj osoba sa invaliditetom u Srbiji i preporuke za ostvarivanje i zaštitu prava ovih osoba u situacijama epidemiološkog rizika, NOOIS, 2021. https://www.osce.org/sr/mission-to-serbia/482981

Istraživanje NOOIS-a se bavi zdravstvenom i socijalnom zaštitom osoba sa invaliditetom (OSI), kao i uslovima za rad, obrazovanje i informisanje tokom pandemije. Zasnovano je na iskustvu predstavnika/ca brojnih organizacija osoba sa invaliditetom, analizi postupanja nadležnih državnih institucija tokom pandemije COVID-19 i analizi postojeće pravne regulative.

Ceo tekst možete pročitati u štampanom izdanju ali i onlajn na linku

https://www.nedeljnik.rs/misija-oebs-a-i-vlada-svedske-pomazu-poboljsanje-polozaja-osoba-sa-invaliditetom-u-vreme-pandemije/

Baza korisnika