Београд, 10.12.2020.
 
Генерална скупштина Уједињених нација прогласила је  10. децембар за Дан људских права 1950. године како би скренула пажњу „народа света“ на две године раније потписну Универзалну декларацију о људским правима, као први свеобухватни инструмент заштите људских права.
 
Декларација  по први пут у историји човечанстава прокламује заједничке стандарде људских права које треба да постигну сви народи и све нације света,  У почетку није била правно обавезујућа, већ више део међународног обичајног права, све до Међународне конференције УН о људским правима 1968. године када је одлучено да декларација представља обавезу за све чланице међународне заједнице. 
Људска права су основна права која има свака особа,  која се стичу рођењем, која су неотуђива и недељива, својствена свим људима, без обзира на  држављанство, пребивалиште, пол, национално или етничко порекло, боју коже, веру, језик, или било који други статус. У Републици Србији људска права загарантована су Уставом, општеприхваћеним правилима међународног права, ратификованим међународним уговорима и законима.  
hrd2020 social card en
Овогодишња тема Дана људских права - Recover Better - Stand Up for Human Rights (Опорави се – заложи се за људска права) односи се на пандемију COVID-19 и усредсређује се на потребу за изградњом бољег друштва, а у тим напорима за опоравак људска права су кључна. Достићи ћемо своје заједничке глобалне циљеве само ако будемо у стању да створимо једнаке могућности за све, отклонимо последице које је створио COVID-19 и применимо стандарде људских права за борбу против укорењених, системских и међугенерацијских неједнакости, искључења и дискриминације.
10. децембар прилика је да поново потврдимо важност људских права у поновној изградњи света какав желимо, потребу за глобалном солидарношц́у као и нашу међусобну повезаност и заједничку хуманост.
Вајбер стикер МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ЉУДКИХ ПРАВА налази се у Вајбер стикер пакету СРБИЈА БЕЗ БАРИЈЕРА
Stiker 10.decembar 1
 
 

Baza korisnika