Београд, 30. 11. 2020.година

Саопштење за јавност поводом Међународног дана особа са инвалидитетом

Међународни дан особа са инвалидитетом обележава се 3. децембра сваке године како би се промовисало пуно и равноправно учешће особа са инвалидитетом и предузеле мере за укључивање особа са инвалидитетом у све аспекте друштвеног развоја.

Kaver za Facebook 3. decembar

Међународни дан особа са инвалидитетом - 3. децембар, проглашен од стране УН-а 1992. године од када се обележава у целом свету, прилика је да се скрене пажња светске и домаће јавности на једну од највећих маргинализованих група (према подацима Светске здравствене организације између 12% и 15% становништа има неку врсту инвалидности) и на бројне проблеме са којима се она суочава због неједнаких друштвених могућности, али и да се укаже на то да о особама са инвалидитетом и различитим препрекама на које наилазе, као и потенцијалима, треба говорити током целе године, а не само на овај дан.

Ове године Међународни дан особа са инвалидитетом у свету обележаваће се у периоду од 30. новембра до 4. децембра, под слоганом УН-а: „Градимо будућност: ка инклузивном, одрживом и приступачном свету за особе са инвалидитетом после пандемије COVID-19", док ће у Србији све активности тим поводом бити организоване у овиру овогодишње кампање коју реализују Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектор за заштиту особа са инвалидитеотм и НООИС „Србија без баријера“.

У Србији живи око 800.000 особа, а у свету се са проблемима инвалидитета суочава око милијарду људи. Како инвалидност директно или индиректно погађа и чланове њихових породица, са сигурношћу се може тврдити да је то проблем за око 2 и по милијарде људи на Планети који најчешће живе на граници или испод границе сиромаштва, а чешће него други суочавају се са разним видовима дискриминације и кршења људских права.

Национална организација особа са инвалидитетом Србије (НООИС) као репрезентативна организације ове категорије грађана која заступа интересе око 800.000 особа са инвалидитетом и њихових законских заступника, окупљених у 15 Савеза особа са инвалидитетом у чијој мрежи је више од 450 локалних удружења, ПОДСЕЋА јавност на неке од највећих резултата оставарених у овој кризној години, обележеној пандемијом изазване вирусом COVID-19 која посебно погађа особе са инвалидитетом:

  • Усвојена је Стратегија унапређења положаjа особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године која има за циљ побољшање свеукупног друштвеног и економског положаја особа са инвалидитетом и њихово равноправно учешће у друштву уклањањем препрека у области приступачности, партиципације, једнакости, запошљавања, образовања и обуке, социјалне заштите, здравства и других области
  • У току је усвајање првог двогодишњег Акционог плана за имплементацију Стратегије за период 2021 – 2022. године
  • Ратификован је Споразум из Маракеша о олакшавању приступа објављеним делима за особе које су слепе, слабовиде или са другим тешкоћама у читању
  • Предузет је низ мера од стране Владе Републике Србије на спровођењу 25 препорука Комитета за права особа са инвалидитетом које изискују континуирану реализацију
  • Постигнут је значајан напредак у области остваривања бирачких права за особе са инвалидитетом
  • Захваљујући доброј сарадњи између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и НООИС-а, укључујући и бројне Савезе и локална удржења из целе Србије, у склопу кампање „Србија без баријера“ постављено је 109 рампи и хидрауличних платформи у преко 40 локалних самоуправа чиме су, после више деценија постојања и рада први пут од оснивања бројни објекти постали доступни особама са инвалидитетом, а такође је рађено и на повећању приступа саобраћајницама, информацијама и комуникацијама за глуве и слепе особе
  • Повећан је броја садржаја са титловима у медијима, као и обим бесплатних прилагођених уџбеника ученицима са инвалидитетом

Али, и поред бројних помака, особе са инвалидитетом у Србији и даље не уживају довољно права која би им омогућила пуну једнакост и укљученост у све друштвене токове.

Особе са инвалидитетом, њих преко 800.000 колико живи у Србији, треба да учествују у доношењу свих одлука важних за њихов живот преко својих организација. Инвалидске организације окупљене у Националну организацију особа са инвалидитетом Србије (НООИС) зато ТРАЖЕ:

- доношење посебног Закона о организацијама особа са инвалидитетом

- јасне протоколе у случајевима угрожености јавног здравља, посебно у контексту пандемије изазване вирусом COVID-19 и другим ванредним ситуацијама како би се осигурало да приступ здравственој заштити, укључујући и друге мере заштите, нису дискриминаторне за особе са инвалидитетом

- измену низа прописа како би се правни оквир Србије у потпуности ускладио са одредбама Конвенције, нарочито у областима: деинституционализације, смањења дискриминације, реформе система старатељства и одузимања пословне способности, приступачности, сервиса подршке, положаја деце и жена са инвалидитетом, процене инвалидности и нарочито побољшања социо-економског положаја особа са инвалидитетом

Такође, НООИС и даље ОЧЕКУЈЕ пуну сарадњу и укљученост у доношењу свих релевантних закона и одлука, подсећајући све релевантне институције, ресорна министарства и доносиоце одлука на мото европског инвалидског покрета „Ништа о нама без нас“, што је истовремено и у складу са Конвенцијом УН о правима особа са инвалидитетом.

НООИС ПРЕДЛАЖЕ да све републичке институције, као и све локалне самоуправе у Србији, у све своје планове и политике укључе питања инвалидности као део општег приступа и сагледавања инвалидности као питања људских права.

Саопштење за јавност поводом Међународног дана особа са инвалидитетом пдф

Програм 3.12

 

Baza korisnika