Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, 3. decembra, UN partnerstvo za Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom (UNPRPD) sa sedištem u Njujorku organizuje kao prateći događaj, uporedo sa 13. zasedanjem Konferencije država potpisnica Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, Zoom Webinar na temu: “Zajedničko delovanje za uključenost osoba sa invaliditetom na nacionalnom nivou: nova UN UNPRPD Strategija”.

Jedan od panelista biće i Ivanka Jovanović, izvršna direktorka NOOIS-a, koja će govoriti o uticaju UNPRPD projekta u Srbiji koji je realizovala kancelarija UN u Srbiji u partnerstu sa organizacijama osoba sa invaliditetom, posebno u odnosu na reformu sistema starateljstva i stvaranja nezavisnog mehanizma za monitoring Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, kao temelja za primenu Konvencije.

Webinar počinje u 10 h pre podne po Američkom vremenu, odnosno u 16 časova po srednje evropskom vremenu (CET).

ZOOM Webinar program pdf

             UNPRPD COSP13 Side Event Programme Page 1smUNPRPD COSP13 Side Event Programme Page 2dva                                                                                                                                                                  

Baza korisnika