Влада Републике Србије усвојила је на седници одржаној 5. марта 2020. године Стратегију унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године.

Применом мера овог свеобухватног документа биће побољшан општи положај особа са инвалидитетом и њихово равноправно учешће у друштву путем уклањања препрека у области приступачности, партиципације, једнакости, запошљавања, образовања и обуке, социјалне заштите, здравства и других аспеката који доприносе остваривању инклузивне једнакости.

Следећи планирани корак је усвајање Акционог плана за имплементацију Стратегије за период од наредне две године, а усвајање тог документа очекује се до краја ове године.

У складу са решењем министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Зорана Ђорђевића, почетком прошле године формирана је Радна група која је радила на изради Предлога стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији до 2024. године, а коју су чинили представници Националне оргнаизације особа са инвалидитетом Србије, Коморе социјалне заштите, Републичког завода за социјалну заштиту, Тима СИПРУ, Програма људских права УН Србија, Одељења за професионалну обуку Завода за социјалну заштиту. Пуну подршку радној групи у изради Стратегији пружио је Сектор за заштиту особа са инвалидитетом на челу са помоћником министра, Биљном Барошевић.

Цео процес израде Стратегије је био у потпуности партиципативан, уз учешће пет представника НООИС-а у радној групи. Као подршка радној групи, били су ангажовани и екстерни експерти, а крајем 2019. године у 5 градова Србије  - у Новом Саду, Нишу, Крагујевцу, Београду и Ужицу, била је организована серија јавних расправа.

Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године базирана је у потпуности на концепту људских права и у складу је са УН Конвнецијом о правима особа са инвалидитетом.

 

СТРАТЕГИЈА УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2024. ГОДИНЕ word doc.

 

Baza korisnika