Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentMe_Edocs has a deprecated constructor in /home/nooisrs/public_html/plugins/content/me_edocs/me_edocs.php on line 17

Devojčice, dečaci i adolescenti s invaliditetom uviek treba da budu dobro tretirani, kao i druga deca i adolescenti, štiteći ih od svih oblika nasilja i zlostavljanja. Dobar tretman će imati pozitivne efekte na njihov fizički, mentalni i socijalni razvoj.

"Mandat specijalnog izaslanika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za invaliditet i pristupačnost usmeren je na opštu promociju prava osoba sa invaliditetom i dostupnosti. Rad se fokusira na vodećim principima Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom i Agende 2030. sa njenim ciljevima održivog razvoja, uključujući prioritetno integrisanje sviesti. U ovoj ulozi razvila sam Globalnu kampanju „Dobar tretman za devojčice, dečake i adolescente sa invaliditetom u svetu“, koja je pokrenuta u različitim regionima. Ovaj Dekalog je suštinski sadržaj i za njegovu pripremu je postojao interdisciplinarni rad. Pripremljen je na osnovu intervjua sa devojčicama i dečacima sa invaliditetom i fokus grupa odraslih sa invaliditetom u odnosu na njihova iskustva iz detinjstva i adolescencije. Pozivam vas da znate 10 principa koji se nalaze na različitim jezicima, uključujući neke domorodačke jezike, kao i da ih proširite i na njih se obavežete" - María Soledad Cisternas Reyes, Specijalni izaslanik Generalnog sekretara za invalidnosti i pristupačnosti.

Pozivamo vas da se upoznate sa 10 načela za zaštitu, blagostanje i razvoj devojčica, dečaka ili adolescenta sa invaliditetom. Na web sajtu se nalaze načela i na srpskom jeziku kao i audio verzija tekst je preveo i snimio Damjan Tatić.

Web sajt http://www.my10principles.com/index.php

Prezentacija načela na srpskom jeziku http://www.my10principles.com/principios-serv.php

.

Baza korisnika