NOOIS

+381 11 24 14 328 | nacionalnaorg@mts.rs | ENGLISH

Саопштење за јавност поводом Међународног дана особа са инвалидитетом

У сусрет обележавању Међународног дана особа са инвалидитетом, председница
НООИС-а Татјана Стојшић Петковић и извршна директора Иванка Јовановић 
присуствовале су 30. новембра свечаном отварању реновираног објекта за Домски смештај одраслих особа са менталним тешкоћама “Милева Агић“ у Кули. Овај Дом који су отворили помоћник министра у Сектору за заштиту особа са инвалидитетом Биљана Барошевић и председник општине Кула Дамјан Миљанић, максималног капацитета до 16 особа јединствен је у Србији јер је у потпуности финансиран од стране локалне самоуправе, пружалац услуга је Удружење МНРО „Плава птица“, а реконструисан је захваљујући средствима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

 

Међународни дан особа са инвалидитетом – 3. децембар, проглашен од стране УН-а 1992. године од када се обележава у целом свету, прилика је да се скрене пажња светске и  домаће јавности на једну од највећих маргинализованих група – особе са инвалидитетом  (према подацима Светске здравствене организације између 12% и 15% становништа има неку врсту инвалидности) и на бројне проблеме са којима се она суочава због неједнаких друштвених могућности.

Ове године Међународни дан особа са инвалидитетом у свету обележиће се под слоганом УН-а: Уједињени у акцији за спасавње и постизање циљева одрживог развоја за, од стране и са особама са инвалидитетом“.

Национална организација особа са инвалидитетом Србије (НООИС) је репрезентативна организације која заступа интересе око 800.000 особа са инвалидитетом и њихових законских заступника, окупљених у 27 Савеза особа са инвалидитетом у чијој мрежи је више од 450 локалних удружења.

У овој години, захваљујући партнерском односу НООИС-а и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектора за заштиту особа са инвалидитетом, успешно су реализовани кључни програми, у којима НООИС има вишегодишње искуство и експертизу:

 • Даљи рад на унапређењуе нормативног оквира у области положаја особа са инвалидитетом
 • Јачање капацитета организација
 • Оснаживање и јачање потенцијала младих особа са инвалидитетом
 • Оснаживање и јачање потенцијала жена са инвалидитетом
 • Подизање свести друштва о питањима инвалидности, као и у вези реаговања у случају ванредних ситуација
 • Наставак кампање „Србија без баријера“
 • Едукативни програми
 • Сарадња са УН Комитетом за права особа са инвалидитетом и наставак хармонизације домаћих прописа са Конвенцијом
 • Конкурси – „Ј=ДНАКИ“ и фото-конкурс „Вештине“

 

Поред тога, НООИС је успешно реализовао и следеће пројекте:

 1. „Улагање у будућност – одржавање четврте Летње школе за младе лидере са инвалидитетом“ који је подржан од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектора за заштиту особа са инвалидитетом.

 

 1. Пројекат „Јачање резилијентности старијих особа и особа са инвалидитетом током COVID-19 и будућих катастрофа“ је трогодишња партнерска иницијатива у региону западног Балкана, коју координира Црвени крст Србије, а подржава Европска унија, Аустријска развојна агенција и аустријски Црвени крст, чији је циљ очување менталног здравља, достигнутог степена социјалне заштите, помоћ у задовољавању основних животних потреба и унапређење јавних политика након епидемије COVID-19. Пројекат је завршен у новембру 2023. године.
 2. Пројекат „Београд је и наш град – подкаст особа са инвалидитетом“ (август-децембар) суфинансиран средствима Секретаријата за социјалну заштиту града Београда, имао је за циљ да едукује особе са инвалидитетом из Београда за самостално креирање и продуцирање поткаста, како би након тога били оспособљени да самостално снимају и емитују подкасте. На тај начин овај пројекат НООИС-а је био потпуно иновативан, а такође и у складу са кампањом највеће кровне европске организације – Европског инвалидског форума (ЕДФ) „2023 – Европска година вештина“.
 3. Пројекат „Крени на зелено…” који је реализован у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године, спроведен је у партнерству са Заједницом савеза особа са инвалидитетом Хрватске (СОИХ), која је кровна оргнаизација у Хрватској и носилац пројекта, а остали партнери су били Правобранитељ за особе са инвалидитетом (ПОСИ) и Хрватски савез глухих и наглухих (ХСГН). Општи циљ пројекта био је подизање свести о важности бриге о околини и подстицање на „зелено деловање“ у организацијама особа са инвалидитетом кроз активизам младих са инвалидитетом и Youth Workera (особа које раде са младима).

 

У Србији живи око 800.000 особа, а у свету се са проблемима инвалидитета суочава око милијарду људи. Како инвалидност директно или индиректно погађа и чланове њихових  породица, са сигурношћу се може тврдити да је то проблем за око 2 и по милијарде људи на Планети који најчешће живе на граници или испод границе сиромаштва, а чешће него други суочавају се са разним видовима дискриминације и кршења људских права.

И поред помака, особе са инвалидитетом у Србији и даље не уживају довољно права која би им омогућила пуну једнакост и укљученост у све друштвене токове. Инвалидске организације окупљене у Националну организацију особа са инвалидитетом Србије (НООИС) зато траже:

– промену Закона о социјалној заштити и повећање туђе неге и помоћи

– доношење посебног Закона о организацијама особа са  инвалидитетом

– измену низа прописа како би се правни оквир Србије у потпуности ускладио са одредбама Конвенције, нарочито у областима: деинституционализације, смањења дискриминације, реформе система старатељства и одузимања пословне способности, приступачности, сервиса подршке, положаја деце и жена са инвалидитетом, процене инвалидности и нарочито побољшања социо-економског положаја особа са инвалидитетом

Такође, НООИС и даље очекује пуну сарадњу и укљученост у доношењу свих релевантних закона и одлука, подсећајући све релевантне институције, ресорна министарства и доносиоце одлука на мото европског инвалидског покрета „Ништа о нама без нас“, што је истовремено и у складу са Конвенцијом УН о правима особа са инвалидитетом.

Skip to content