NOOIS

+381 11 24 14 328 | nacionalnaorg@mts.rs | ENGLISH

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Никола Селаковић председавао је првим састанком Радне групе за израду Нацрта закона о организацијама особа са инвалидитетом и истакао да ће његовим усвајањем Србија бити међу првим државама у региону, поред Словеније и Северне Македоније, која засебним правним актом уређују то питање.

„Имајући у виду традицију инвалидског покрета у Србију дугу готово један век, њихову распрострањеност и бројност, а пре свега улогу и значај организација особа са инвалидитетом, а ослањајући се на начела садржана у УН Конвенцији о правима особа са инвалидитетом и у Европској социјалној повељи у вези „права особа са инвалидитетом на независност, социјалну интеграцију и суделовање у животу заједнице“, земље потписнице Конвенције међу којима је и Србија би требале активно да укључе особе са инвалидитетом кроз њихове представничке организације у развој, спровођење и праћење законодавства, политике и програме који утичу на њихово учешће у јавном животу. Да би се то постигло, држава би требало да обезбеди одговарајуће капацитете и финансијске мере са циљем да се осигура да организације особа са инвалидитетом имају могућност да у потпуности учествују и доприносе обављању своје заступничке улоге, на континуиран и одржив начин на свим нивоима – републичком, покрајинском и локалном“, нагласила је у уводном обраћању Иванка Јовановић,извршна директорка НООИС-а.

Министар је рекао да је пред Радном групом задатак да изради квалитетан нацрт закона који ће, с једне стране, регулисати оснивање, начин функционисања, финансирања и рада организација особа са инвалидитетом, а с друге, омогућити формирање регистра организација и савеза особа са инвалидитетом и свих њихових чланова у Србији, чиме би се омогућило издавање посебне тзв. инвалидске картице која би служила за обезбеђивање и остваривање различитих врста погодности.

Он је додао да Министарство поступа у складу са успостављеном обавезом држава потписница Kонвенције Уједињених нација о правима особа са инвалидитетом да у процесима доношења одлука о свим питањима која се односе на особе са инвалидитетом, омогући њихово активно учешће преко организација које их представљају и заступају.  

Селаковић се посебно захвалио Националној организацији особа са инвалидитетом као и председнику Савеза слепих Србије Милану Стошићу, јер су како је нагласио управо они 4. новембра 2022. године, на великом састанку са представницима свих Савеза особа са инвалидитетом Србије покренули ово питање.

Састанак је одржан у Палати Србија уз учешће иницијатора закона, Националне организације особа са инвалидитетом Србије, као и надлежних институција и независних државних органа.

Актуелно

Skip to content