Projekat je podržalo Ministasrtvo kulture, a njegov cilj je bio objavljivanje i distribuiranje zbornika radova „Zabrana diskriminacije osoba sa invaliditetom“ kako bi se same OSI i stručna javnost upoznala sa položajem osoba sa invaliditetom, posebno sa pravnim okvirom za ravnopravnost i sprečavanje diskriminacije ovih osoba.

Ostvareni su sledeći rezultati:

1. Štampanja zbornika radova sa letnje šokle Pravnog fakulteta u Beogradu, koja je održana u septembru 2010. godine.

2. Distribuiranje zbornika radova „Zabrana diskriminacije osoba sa invaliditetom“ kako bi se same OSI i stručna javnost upoznala sa položajem osoba sa invaliditetom, posebno sa pravnim okvirom za ravnopravnost i sprečavanje diskriminacije ovih osoba.

Baza korisnika