NOOIS

+381 11 24 14 328 | nacionalnaorg@mts.rs | ENGLISH

Попис становништва, домаћинстава и станова 2022. године

Законом о Попису 2022. уређeни су припрема, организација и спровођење Пописа, период пописивања, начин прикупљања података, јединице које се обухватају Пописом, садржај Пописа, обавезе државних и других органа и организација у припреми, организацији и спровођењу Пописа, финансирање Пописа, дужности лица која обављају послове у вези са Пописом, дужности лица која се обухватају Пописом, обрада података, објављивање пописних резултата, употреба, заштита и чување података прикупљених у Попису.

Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији почиње 1. октобра 2022. године у 8:00 часова ујутру и траје до 31. октобра 2022. године у 20:00 часова.

Податке директно од грађана прикупљају пописивачи, идући „од врата до врата”, при чему одговоре испитаника уносе у електронске упитнике помоћу лаптопова.

Пописом се обухватају:

 • држављани Републике Србије са пребивалиштем, односно боравиштем у Републици Србији, без обзира на то да ли су у време спровођења Пописа присутни у свом месту становања или привремено бораве у другом месту у Републици Србији или у иностранству;
 • стално настањени странци, странци којима је одобрен привремени боравак у Републици Србији и друга лица која у време спровођења Пописа бораве на територији Републике Србије;
 • домаћинства;
 • станови и друге настањене просторије.

У Попису се прикупљају следећи подаци:

Подаци о лицима: име, презиме, пол, старост, место становања, подаци о миграторним, етнокултуралним,  образовним и економским  карактеристикама, брачном статусу и фертилитету, начину путовања на посао / у школу и функционалној и социјалној интегрисаности.

Подаци о домаћинствима укупан број чланова домаћинства, сроднички и породични састав, основ по коме домаћинство користи стан у којем се пописује и да ли се чланови домаћинства баве сопственом пољопривредном производњом.

Подаци о становима: адреса, врста стамбеног простора, коришћење стана, облик својине, површина стана, број соба, опремљеност инсталацијама и помоћним просторијама, врста енергента који се користи за грејање, спрат на којем се стан налази, као и подаци о основним карактеристикама зграде у којој се стан налази.

Како препознати пописивача?

 • Пописивач носи легитимацију коју је у обавези да Вам покаже пре него што уђе у Ваше домаћинство.
 • На предњој страни легитимације налази се лого РЗС-а, име и презиме пописивача, његова фотографија и број личне карте.
 • На задњој страни легитимације налази се овлашћење за рад.

Овлашћени пописивач РЗС-а податке прикупља:

 • Методом интервијуа;
 • Према стању на дан 30. септембар 2022. године у 24 сата („критични моменат пописа“);
 • Од сваког одраслог лица појединачно, а уколико то није могуће, одговоре прикупља од члана домаћинства који је најбоље упознат са подацима;
 • За децу млађу од 15 година одговори се прикупљају од родитеља, усвојитеља, старатеља или хранитеља;
 • Ако пописивач у време Пописа не затекне у стану лице које се обухвата Пописом, оставља писмено обавештење о доласку.

Заштита података

Према Закону о Попису становништва, домаћинстава и станова:

 • Подаци прикупљени у Попису користе се искључиво у статистичке сврхе и РЗС их не може уступити другим физичким и правним лицима.
 • РЗС је дужан да преузме све прописане административне, техничке и организационе мере неопходне за заштиту података прикупљених у Попису од нелегалног приступа, објављивања или коришћења, у складу са законом којим се регулише област информационе безбедности.
 • Према члану 33. Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2021. године, новчаном казном, од 30.000 до 50.000 динара, казниће се пописивач, инструктор и друго лице које је задужено за обављање послова у вези с Пописом ако:
 • не обавља послове Пописа благовремено и на прописан начин;
 • не води рачуна о тачности уписа података које су дали даваоци података, односно о тачној обради података прикупљених Пописом;
 • не чува као тајну све податке о пописаним лицима до којих дође током обављања послова који су му поверени;
 • противно вољи лица обухваћеног Пописом захтева да се то лице изјашњава о националној припадности или вероисповести;

Пост-пописна анкета

Након завршеног пописивања могуће је да ће Вас пописивач поново посетити у оквиру попстпописне анкете, коју РЗС спроводи ради контроле квалитета пописа. Обухватамо мали узорак пописаних домаћинстава како бисмо проверили исправност броја пописаних лица, домаћинстава и станова, као и квалитет одговора за поједина питања. На основу прикупљених података оцениће се поузданост резултата Пописа.

Пописни Инфо Центар

Од 15. септембра са радом је почео Пописни Инфо Центар где пописивачи, бесплатним позивом на број 0800 444 005, могу да добију све информације о Попису. Такође позивом на овај број грађани могу да провере који пописивач је задужен за пописивање њиховог домаћинства, како би били сигурни да лице које се представља као пописивач, заиста овлашћено за пописивање грађана. Пописивач је дужан да приликом доласка у домаћинство каже како се зове и који је његов број на легитимацији.

Такође, путем овиг инфо центра, грађани могу да ступе у контакт са пописивачем који је посетио њихово домаћинство у време када нико од чланова није био код куће, па је оставио писано обавештење о свом доласку.

Пописивање лица са потешкоћама у комуникацији, тј. лица са потешкоћама са видом, слухом или говором, може да се обави и у присуству других чланова домаћинства, старатеља, пријатеља, асистента или тумача. Приликом доласка пописивача, грађани са њим треба да се договоре о термину другог доласка.

 

Пример Пописница (преузмите у пдф-у)

Пример Упитник (преузмите у пдф-у)

Skip to content