Kao izdavači i/ili suizdavači objavili smo:

 

  1. Vodič kroz prava osoba sa invaliditetom
  2. Strategija razvoja i promocije društveno-odgovornog poslovanja u Republici Srbiji za period 2010-2015.
  3. Petogodišnjica usvajanja Zakona o sprečavanju diskriminacije OSI (zbornik radova) - saizdavaštvo sa Centrom za unapređivanje pravnih studija CUPS iz Beograda
  4. Pisanje predloga projekata prema smernicama za konkurse EU
  5. Zbornik radova sa letnje škole – Zabrana diskriminacije osoba sa invaliditetom - saizdavaštvo sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Službenim glasnikom Republike Srbije

 

Baza korisnika