Београд, 03.12.2020.

Документарни филм "Родитељство" чине четири приче мајки са инвалидитетом. Филм је саставни део пројекта "Родитељство" суфинансиран од стране Министарства културе и информисања. Актери: Кристина Грбовић. Бранка Бркић, Татјана Стојшић Петковић и Анела Дураковић. Аутор: Иванка Јовановић Продукција: НООИС www.noois.rs

Видео Родитељство

Родитељство 03.12

Baza korisnika