Beograd, 11. decembar 2019.

U svojstvu organizatora konferencije prisutnima su se na otvaranju obratili  Ivanka Jovanović, izvršna direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije i John Clayton, šef odeljenja za demokratizaciju misije OEBS-a u Srbiji

zira 01 2

Ivanka Jovanović je istakla da je praksa pokazala da su osobe sa invaliditetom u slučaju elementarnih nepogoda i katastrofa u velikom riziku, ali da se posledice katastrofa mogu značajno umanjiti ako su lјudi dobro informisani i upoznati sa načinima prevencije katastrofa.

"Mi smo u okviru projekta koji je podržan od strane misije OEBS-a i ambasade Švedske uradili animaciju koja će podići svest o reagovanju prema osobama sa invaliditetom u vanrednim situacijama, a postoji i porodični priručnik o reagovanju u vanrednim situacijama na Brajevom pismu, istovremeno i u audio formatu", naglasila je Jovanović.

Šef Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji Džon Klejton istakao je da osobe sa invaliditetom treba da budu ravnopravni članovi društva i da je primarno da se obezbede jednake mogućnosti za sve.

Nakon uvodnog izlaganja prikazana je animacija pod nazivom ,,Postupanje u vanrednim situacijama prema osobama sa invaliditetom”  koju je realizovala NOOIS u okviru projekta “Reagovanje u vandrednim situacijama prema osobama sa invaliditetom”.

O izazovima i mogucim resenjima govorili su predstavnici Saveza i udruzenja osoba sa invaliditetom razlicitih kategorija invalidnosti. 

Vesna Petrovic predsednica Upravnog odbora Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom istakla je da je velika odgovornost na roditeljima i da je potrebno da se edukacije prošire, jer su osobe sa invaliditetom, posebno sa intelektualnim poteškoćama, najviše oslonjene na roditelje. Ona je dodala da je štampanje brošura koje bi se direktno distribuirale na adresu roditelja, jedan od načina u rešavanju problema osoba sa invaliditetom u ovoj oblasti.

Takodje, govorili su i Natalija Lazic, iz ugla roditelja i aktiviste invalidskog pokreta, Branka Bric, sekretar Saveza slepih Srbije, Gordana Rajkov iz ugla osoba sa fizickim invaliditetom, koja je podelila i svoja licna iskustva tokom bobardovanja, kao i Mihajlo Gordic koji je napravio osvrt na ovu temu iz ugla osoba sa ostecenjem sluha. On je naglasio da je mobilni aparat izuzetno vazno sredstvo za osobe sa  ostecenjem sluha i da se radi na SOS aplikaciji koja bi trebala da bude gotova naredne godine.

zira 01 1

Nakon toga, bilo je reči i o tome šta je do sada urađeno i kakvi su planovi države za dalje unapređenje postupanja prema osobama sa invaliditetom u vanrednim situacijama, o čemu je govorio Ivan Baras, pomoćnik načelnika Sektora za vanredne situacije.

Posebno značajna su bila izlaganja predstavnika UNS-a, NUNS-a i REM-a o mogućnostima medija i njihovoj ulozi u pogledu adekvatnog i pristupačnog informisanja u vreme vanrednih situacija.

Skupu su prisustvovali i predstavnik Ministarstva za rad, zaposljavanje, boracka i socijalna pitanja i socijalna pitanja, Julijana Stanisavljevic i predstavnik Ministarstva kulture i informisanja, Maja Milenkovic. 

Nakon uvodnih izlaganja usledila je diskusija. 

Stručni saradnik NOOIS-a i član Komiteta Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom, Damjan Tatić poručio je da je novi Zakon kojim se uređuje reagovanje nadležnih službi u slučaju prirodnih katastrofa i vanrednih situacija prepoznao osobe sa invaliditetom kao jednu od posebno osetljivih delova populacije.

Kako je dodao, važno je da se kontinuirano radi na edukacijama i na uvođenju jednoobraznog broja za pozive u slučaju nepogoda. "Nije lako obezbediti da prevodioci za gluve osobe budu stalno uz njih, a postoji dosta objekata koje nisu pristupačni, pa u tom pogledu treba razraditi i sistem evakuacije", rekao je Tatić.

Jedan od zakljucaka Konferencije jeste da je tema izuzetno važna i da su osobe sa invaliditetom pokazale znacajno interesvanje za ovu oblast. Takodje, jedan od načina da se unapredi položaj osoba sa invaliditetom u ovoj oblasti jeste dalje unapređenje pravne regulative i donošenje novih akcionih planova kako bi se to pitanje rešavalo sistemski, uz kontinuirano podizanje svesti i načina reagovanja svih aktera, uz veliku podršku medija.

 

zira 02

Baza korisnika