Skeniranjem dinamičkog QR Bar koda Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS) mozete putem mobilnog telefona pratiti medijske sadržaje NOOIS-a.

Prateći savremene trendove kreirali smo dinamički QR bar kod NOOIS-a. Na prezentaciji koju možete videti skeniranjem koda nalaze se video materijali koje smo realizovali u sklopu više projekata. Dinamički QR kod nam daje mogućnost da saržaj menjamo prema potrebi. Trudićemo se da sadržaj menjamo postavljanjem novih medijskih sadržaja koji imaju kao krajnji cilj razbijanje stereotipa o osobama sa invaliditetom kao i informisanje i osnaživanje osoba sa invaliditetom. 

Statistika nam je pokazala da je prezentaciju, u prvih 24 sata, od deljenja QR koda NOOIS-a videlo 126 ljudi sa tri tipa telefona iz Srbije, USA, Švedske i Hrvatske.

Skenirajte kod i podelite prezentaciju putem aplikacije APP QR bar kod 

Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije

 

Baza korisnika