7-10 novembar 2019.godine

U petak, 8. novembra, predstavnici Evropskog invalidskog foruma i Finske krovne organizacije osoba sa invaliditetom sastali su se sa finskim premijerom Antijem Rineom. Finska trenutno predsedava Evropskom unijom.

 

Untitled design

Tokom susreta predstavnici EDF-a naglasili su važnost postizanja jednakih prava za osobe sa invaliditetom i upoznali su premijera sa prioritetima pokreta osoba sa invaliditetom.

Ianis Vardakastanis, predsednik Evropskog invalidskog foruma, izjavio je:

“Finska se smatra svetskim liderom u mnogim oblastima vezanim za socijalna pitanja. Nadamo se da ćemo u skorije vreme na spisak dodati i prioritete iz oblasti invalidnosti.”

Sari Kokko, predsednik Finske krovne organizacije osoba sa invaliditetom dodala je:

“Od vitalnog je značaja da poboljšamo zaposlenost i podignemo nivo obrazovanja osoba sa invaliditetom. Moramo imati pristup stvarnim poslovima koji se plaćaju i koji odgovaraju našim veštinama, obuci i profesionalizmu.”

Pre tog sastanka, u Gradskoj skupštini u centru Helsinkija održan je prijem za delegate EDF-a, medju kojima je bila i Ivanka Jovanović, izvršna direktorka NOOIS-a, a tim povodom prisutnima su se obratili pomocnica gradonacelnika, predsednik EDF-a i predsednica Finske krovne organizacije osoba sa invaliditetom.

Untitled design 1

9. novembra 2019.godine održana je konferencija o pristupačnom prevozu i okolini (građevinama) dostupnim osobama sa invaliditetom.

Na prvom panelu predstavljene su dobre prakse lokalnih vlasti i organizacija osoba sa invaliditetom iz Finske i drugih zemalja u rešavanju prepreka u izgrađenom okruženju i transportu. Govorilo se o preostalim izazovima na nivou EU, a diskutovalo se i o tome kako novousvojeni Evropski Akt o pristupačnosti može da reši otvorena pitanja iz ove oblasti.

Na drugom panelu raspravljalo se kako se mogu popuniti praznine u vezi sa transportom i izgrađenim okruženjem. Prvi evropski Akt o pristupačnosti i EU strategija iz oblasti invalidnosti obećavaju poboljšanja.

Tokom zasedanja EDF-a u Briselu, održan je i sastanak Upravnog odbora, kao i zasedanja dva Komiteta – Komiteta o ljudskim pravima i nediskriminaciji (na kome je I. Jovanović učestvovala i predstavila situaciju u Srbiji) i Komiteta o socijalnoj zaštiti i inkluziji.

edf hel

Ispred Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije Ivanka Jovanović je kao delegat u EDF-u prisustvovala događajima u Helsinkiju.

 

Baza korisnika