Beograd, 4.novembar 2019.godine.

Skup posvećen predstavljanju Opštih komentara 6 i 7 Komiteta za prava osoba sa invaliditetom UN-a otvorila je Direktorka Kancelarije Vlade Srbije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović.

Suzana Paunović je objasnila da ovi opšti komentari bliže određuju primenu članova Konvencije u odnosu na jednakost i nediskriminaciju, kao i participaciju osoba sa invaliditetom i civilnog društva u implementaciji i monitoringu Konvencije. " Vlada Srbije kontinuirano prati primenu dobijenih preporuka kroz rad Saveta Vlade za praćenje UN preporuka. Na ovaj način Srbija je postala jedina država u regionu i jedna od retkih država u svetu koja ima sistemski način praćenja svih preporuka UN, a te napore su prepoznala i pozitivno ocenila ugovorna tela UN i Savet za ljudska prava UN, ali i Evropska komisija u svojim izveštajima o napretku u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji."- istakla je Suzana Paunović.

Paunović se posebno zahvalila Damjanu Tatiću koji je radio na izradi ove analize i predstavljanju opštih komentara, ističući njegov veliki dopronos na unapređenju ugleda naše zemlje. 

Ivanka Jovanović, izvršna direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije je istakla da će ova organizacija nastaviti da jača kapacitete organizacija civilnog društva za praćenje i sprovođenje preporuka Komiteta za prava osoba sa invaliditetom, kako bi u partnerstvu sa državom radila na daljem unapređenju položaja osoba sa invaliditetom.  

Skup je organizovan u okviru programa „Opšti komentari 6 i 7 Komiteta za prava osoba sa invaliditetom - konsultacije sa organizacijama osoba sa invaliditetom kao preduslov ravnopravnog učešća ovih osoba u društvu" kojim je Kancelarija za ljudska i manjinska prava finansisjki podržala Nacionalnu organizaciju osoba sa invaliditetom (NOOOIS) u okviru Javnog konkursa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2019. godinu".

Untitled design

Baza korisnika