26. oktobar 2019. godine

U okviru manifestacije “Sajam JEDNAKI“ od 15.00 do 16.00 predstavljeni su rezultati projekta „Podizanje svesti o osobama sa invaliditetom u vanrednim situacijama“

oebs prezentacija

Uvodna obraćanja o značaju projekta dali su Ivanka Jovanović, izvršna direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije i koordinatorka projekta, Ivan Baras, pomoćnik načelnika Sektora za vanredne situacije i Džon Klejton, šef Odeljenja za demokratizaciju, Misija OEBS-a u Srbiji

Prikazana je animacija pod nazivom Postupanje u vanrednim situacijama prema osobama sa invaliditetom

Predstavljan je štampani materijal – “Porodičnog priručnika za ponašanje u vanrednim situacijamana Brajevom pismu i lifleta kao i audio-verzija Priručnika

U toku predstavljanja projekta publika je imala priliku da diskutuje sa ucesnicima. Štampani materijal – liflet je podeljen prisutnima a Priručnik na brajevoj pismu Savezima i udruženjima slepih i slabovidih.

evakuacija

Baza korisnika