Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Национална организација особа са инвалидитетом Србије, организују 2. Сајам Ј=ДНАКИ, који ће се одржати у периоду од 23. до 27. октобра 2019. године на Београдском сајму, у хали 3А.

Сајам Ј=ДНАКИ је једна у низу заједничких активности која доприноси стварању инклузивног друштва уз уважавање специфичности и потреба свих грађана и има за циљ информисање јавности о резултатима, активностима и мерама које у оквиру надлежности Министарство спроводи, посебно према осетљивим групама, као и да укаже на изазове са којима се суочавају особе са инвалидитетом у друштву.

У оквиру целодневног програма током трајања 2. Сајма Ј=ДНАКИ, кроз различите садржаје, трибине, радионице и округле столове, разменићемо ставове и искуства, а промоцијом примера добрих пракси указаћемо на могућности и креативне, уметничке и интелектуалне потенцијале особа са инвалидитетом.

Позивамо све савезе и удружења особа са инвалидитетом, да својим присуством подрже иницијативе Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Националне организације особа са инвалидитетом Србије и непосредним учешћем допринесу афирмацији принципа једнакости који је један од предуслова остваривања пуне социјалне партиципације, борбе против сиромаштва и социјалне искључености.

Република Србија Министарствo за рад запошљавање борачка и социјална питања

Baza korisnika