19.jul 2019. Novi Sad

Povodom realizacije projekta - Opšti komentari 6 i 7 Komiteta za prava OSI - konsultacije sa organizacijama osoba sa invaliditetom kao preduslov ravnopravnog učešća ovih osoba u društvu, koji u okviru konkursa “Sprovodjenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2019. godinu” sprovodi NOOIS, uz finansijsku  podrsku Kancelarije za ljudska i manjinska prava, odzan je prvi okrugli sto u Novom Sadu.

Planirana su jos 3 – u Kragujevcu, Nisu i u Beogradu. Tema : predstavljanja 2 opsta komentara – broj 6 i 7,

Untitled design 9

Baza korisnika