Zajednički konsultativni odbor EU-Srbija (JCC) je platforma civilnog društva uspostavljena između EESC-a i civilnog društva Srbije (socijalni partneri i druge organizacije civilnog društva). Mandat ZSO-a dolazi iz Odluke br. 1 Saveta za stabilizaciju i pridruživanje EU-Srbija od 21. oktobra 2013. godine, usvajajući svoj poslovnik (čl. 14). ZSO civilnog društva, sa stanovišta civilnog društva, dopunjuje institucionalni okvir EU koji se odnosi na Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Srbije. Zajednički konsultativni odbor civilnog društva sastoji se od članova sa svake strane i sastaje se dva puta godišnje, u EU i Srbiji. JCC omogućava organizacijama civilnog društva sa obe strane da prate put Srbije ka EU i da usvoje preporuke za pažnju vlade Srbije i institucija EU.  

Sledeća lica kao članovi ZSO-a, su pozvana od strane Evropskog ekonomskog i socijalnog odbora (EESC) da učestvuju na 8. sastanku Zajedničkog konsultativnog komiteta civilnog društva EU-Srbija koji će se održati u sredu , 27. februara, u Briselu (u prostorijama EESC-a): 

1. Bosko Savković, kopredsjedavajući Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog društva EU-Srbija (JCC)

2. Zoran Stojiljković

3.Nikola Božić

4. Sonja Stojanović Gajić

5. Ivanka Jovanović sa svojom pomoćnicom gđom Biljanom Dučić

6. Duško Vuković

7. Bojana Bijalović Bosanac

8. Dejana Kuzmić

9. Dragana Savić

Baza korisnika