Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentMe_Edocs has a deprecated constructor in /home/nooisrs/public_html/plugins/content/me_edocs/me_edocs.php on line 17

Beograd, 7. jul 2018.

Beogradski centar za ljudska prava koordinirao je osnivanje Platforme organizacija za praćenje preporuka tela UN za ljudska prava (u daljem tekstu: Platforma). Ovu Platformu osnovale su organizacije civilnog društva koje imaju značajno iskustvo zasnovano na izveštavanju pred mehanizmima UN za ljudska prava i praćenju preporuka, koje prepoznaju potrebu i značaj kontinuiranog i na dokazima zasnovanog procesa izveštavanja, praćenje implementacije preporuka koje mehanizmi upućuju Republici Srbiji, te interakcije sa telima Vlade za praćenje implementacije preporuka UN za ljudska prava. Aktivnosti Platforme vođene su prepoznavanjem zajedničkog interesa organizacija za sistematičnim angažovanjem u interakciji sa mehanizmima UN za ljudska prava.

U okviru Platforme, rad se organizuje u tematskim grupama, koje odlikuje kontinuirani zajednički rad organizacija, koordinacija rada i tematska vezanost za određenu oblast, grupu nosilaca prava ili ugovor/mehanizam Ujedinjenih nacija.

Pri osnivanju Platforme, prepoznata je potreba osnivanja sledećih tematskih radnih grupa, koju čine organizacije-osnivačice Platforme:

Tematska radna grupa u oblasti torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka

Tematska radna grupa u oblasti prava osoba sa invaliditetom

Tematska radna grupa u oblasti prava migranata, tražilaca azila i izbeglica

Tematska radna grupa u oblasti prava deteta

Tematska radna grupa u oblasti rodne ravnopravnosti

Tematska radna grupa u oblasti prava LGBTI osoba

Tematska radna  grupa u oblasti ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava

Tematska radna grupa u oblasti građanskih i političkih prava

Platformu su osnovale i čine organizacije: Astra; Atina; A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava; Beogradski centar za ljudska prava; Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije; Centar za prava deteta; FemPlatz; Grupa 484; Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S; Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM; Međunarodna mreža pomoći I.A.N.; Mreža organizacija za decu MODS; Nacionalna organizacija Osoba sa Invaliditetom; Mreža SOS Vojvodina i Stalna konferencija romskih udruženja građana.

 

Baza korisnika