Datum: 16.02.2010.

Reagovanje Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije na emisiju „Uvećanje“

Poštovani G-dine Matiću,


U sredu 10. februara 2010. godine na B92 Info emitovana je emisija „Uvećanje“ na temu retkih bolesti. Izuzetno smo neprijatno iznenađeni činjenicom da je Aleksandra Gazivoda, autorka emisije, odbila da u ovoj emisiji ugosti Jelenu Milošević, potpredsednicu Udruženja distrofičara Beograda, koje okuplja upravo lica obolelih od retkih neuromišićnih bolesti, a koja i sama ima izuzetno retko neuromišićno oboljenje usled čega je osoba sa invaliditetom. Objašnjenje Vaše novinarke bilo je da bi osoba sa invaliditetom skrenula pažnju na sebe i svoju invalidnost.

Ovakav postupak jedne urednice i autorke emisije je zaista nedopustiv i direktno šteti ugledu Vaše kuće koja iznad svega propagira jednakost i ljudska prava, važi za socijalno odgovornu televiziju i dobitnica je brojnih nagrada iz ove oblasti. Osim toga, Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije i Udruženje distrofičara Beograda su inicijatori obeležavanja Evropskog dana retkih bolesti i, zajedno sa Ministarstvom rada i socijalne politike, organizatori prve konferencije za novinare na ovu temu prošle godine u Tanjugu, na koju je i B92 bila pozvana, ali se Vaši novinari nisu pojavili.

Prema Ustavu Srbije, Zakonu o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom i Zakonu o diskriminaciji ovo je tipičan oblik neposredne diskriminacije po osnovu invalidnosti.  Osim toga, član 8 Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom, koju je naša zemlja ratifikovala, upravo napominje da je jedna od osnovnih mera za podizanje svesti o osobama sa invaliditetom podsticanje svih medijskih glasila da prikazuju osobe sa invaliditetom na način koji je u skladu s ciljem ove Konvencije.

Emisija poput „Uvećanja“ od 10. februara 2010. godine, u kojoj o određenoj temi, konkretno o retkim bolestima, govore isključivo profesionalci i majke, a u kojoj nema mesta za osobe koje imaju navedene bolesti, jeste primer izuzetno loše prakse i medicinskog modela koji na ove osobe gleda kao na pasivne objekte tuđe brige, a ne na ravnopravne članove našeg društva.

Inače, Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS) je krovna organizacija od posebnog društvenog značaja koju u ovom momentu čini 11 različitih, raprezentativnih republičkih organizacija/saveza i predstavlja ujedinjen invalidski pokret u Srbiji. Formirana je sa ciljem da zastupa pitanja od opšteg interesa za sve kategorije invalidnosti - sa telesnim, senzornim i mentalnim oštećenjima. Dakle, NOOIS kao takav reprezentuje interese ogromne populacije, a prema procenama NOOIS govori u ime preko 800.000 članova, osoba svih kategorija invalidnosti, njihovih pravnih zastupnika i članova porodica.
    
Nadamo se da ćete se ubuduće ponašati u skladu sa vrednostima koje zastupate i da ćemo imati prilike da sarađujemo kao ravnopravni partneri.

S poštovanjem,                        Ivanka Jovanović,
Izvršna direktorka NOOISPoslato:
1.)    RDP B 92
2.)    Ministarstvu rada i socijalne politike - Sektoru za zaštitu OSI
3.)    Ministarstvu kulture

Baza korisnika