National Organization of Persons with Disabilities of Serbia (NOOIS) is umbrella organization of 13 Serbia’s national disability organizations, representing more than half a million of citizens of Serbia with disabilities.

NOOIS would like to hereby express to the Honorable Nobel Prize Committee of the Norwegian Parliament its’ adherence and support to Lenin Moreno Garces’, Constitutional Vice-President of the Republic of Ecuador, nomination for 2012 Nobel Peace Prize.

Regionalna konferencija o uključivanju osoba sa invaliditetom u glavne tokove razvoja u Jugoistočnoj Evropi pod nazivom „Partnerstvom pokreta osoba sa invaliditetom i države do punog učešća u društvu“ održana je u Beogradu, u hotelu Holliday Inn 26. i 27. aprila 2012. godine. Konferenciju je organizovala Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS) i Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije-Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP.

EU OBSERVER

Ovaj članak EDF-a (Evropski forum za osobe sa invaliditetom) objavljen je u novembru 2011. godine u prestižnom časopisu EU observer, govori o alarmantnoj situaciji širom Evrope u vezi sa smanjivanjem prava za osobe sa invaliditetom. Na sličnu temu – o zabrinjavajućim trendovima u invalidskoj politici, govorilo se i u Evropskom paralmentu na Javnom slušanju koje je održano 2. februara 2012. godine. Ovom prilikom prenosimo neke od najzanimljivijih delova iz članka EDF-a.

Baza korisnika