Povodom Dana samostalnog života - Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije priredio je tim povodom brošuru koju možete preuzeti sa linka

SLOBODA - FREEDOM pdf file.

Sloboda Freedom 5. maj 2020. Page 1

 

Baza korisnika