Copy of Copy of Copy of Zaštitite sebe druge 7

Даунов синдром

Даунов синдром настаје када појединац има додатну делимичну (или целу) копију хромозома 21. Још није познато зашто се овај синдром појављује, али Даунов синдром је увек био део људског стања. Постоји у свим регионима широм света и најчешће резултира различитим ефектима на стилове учења, физичке карактеристике и здравље.

Адекватни приступ здравственој заштити, програмима ране интервенције и инклузивном образовању, као и одговарајућа истраживања, од виталног су значаја за раст и развој појединца.

У децембру 2011. Генерална скупштина УН је 21. марта прогласила Светски дан особа са Дауновим синдромом (А / РЕС / 66/149). Генерална скупштина одлучила је, почев од 2012. године, да обележава Светски дан особа са Дауновим синдромом 21. марта сваке године. Да би се подигла свест јавности о Дауновом синдрому, Генерална скупштина позива све државе чланице, релевантне организације система Уједињених нација и друге међународне организације, као и цивилно друштво, укључујући невладине организације и приватни сектор, да примете Ворлд Довн Дан синдрома на одговарајући начин.

Позадина

Процењена учесталост Дауновог синдрома је између 1 на 1.000 до 1 од 1.100 живорођених широм света. Сваке године са овом поремећајем хромозома роди се око 3.000 до 5.000 деце.

Квалитет живота особа са Дауновим синдромом може се побољшати задовољењем њихових здравствених потреба, укључујући редовне прегледе са здравственим радницима ради праћења менталног и физичког стања и правовремене интервенције било да се ради о физиотерапији, радној терапији, логопедској терапији, саветовању или специјалним образовањем. Појединци са Дауновим синдромом могу постићи оптимални квалитет живота родитељском бригом и подршком, медицинским смерницама и системима подршке у заједници, као што је инклузивно образовање на свим нивоима. То олакшава њихово учешће у редовном друштву и испуњење њиховог личног потенцијала.

"Одлучујемо"

За Светски дан Дауновог синдрома 2020. године, Down Syndrome International фокусира се на тему "Одлучујемо": сви људи с Дауновим синдромом требали би имати пуно учешће у одлучивању о стварима које се тичу или утичу на њихов живот. Ефикасно и смислено учешће је основни принцип људских права који подржава Конвенција Уједињених нација о правима особа са инвалидитетом (ЦРПД).

Baza korisnika