21.12.2018.

Svečaнa akademija je organizovana povodom obeležavanje veoma značajnog jubileja, 50 godina od osnivanja Saveza distrofičara Srbije, invalidske organizacije koja deluje na republičkom nivou i zastupa prava, interese i potrebe osoba obolelih od progresivnih neuro-mišićnih bolesti kojih u Srbiji ima preko 1.800.

Prisutne je pozdravio predsednik Saveza distrofičara Srbije Predrag Bakić.

O prvih pet decenija postojanja, o predjenom putu i razvoju organizacije, o najznačajnijim rezultatima u dosadašnjem radu govorila je  Ivanka Jovanović,  izvršna direktorka Nacionalnе organizacije osoba sa invaliditetom Srbije, ali i stručna saradnica Saveza distrofičara Srbije, ujedno i članica organizacije.  

U svojstvu počasnog gosta obratila se Gordana Rajkov, jedan od osnivača Saveza distrofičara Jugoslavije, a potom i Saveza distrofičara Srbije, poznata aktivistkinja invalidskog pokreta u Evropi, Regionu i našoj zemlјi. Bila je prva narodna poslanica u kolicima u Narodnoj Skupštini RS, prva žena-predsednik Evropske organizacije dsistrofičara (EAMDA-e), pionir u promociji sevisa podrške za osobe sa invaliditeotm, a posebno servisa personalnih asistenata.

Jedna od najaktivnijih mladih članova Saveza distrofičara Srbije Anđela Dimitrijević odrecitovala je nekoliko svojih pesama.

O tome šta Savez danas jeste i čemu teži govorila je  Dragana Malušev, stručna saradnica za pravne poslove u Savezu distrofičara Srbije.

Rad Saveza ne bi bio moguć bez institucionalne podrške, koja je potpuno i u duhu Konvneciju UN o pravima osoba sa invaliditetom, članom 4, stavom 3 koji glasi:

U izradi i primeni propisa i politika u cilju primene ove Konvencije, kao i u drugim procesima odlučivanja u vezi s pitanjima koja se tiču osoba sa invaliditetom, države strane ugovornice će tesno sarađivati i aktivno uključivati osobe sa invaliditetom, preko njihovih reprezentativnih organizacija.

Savez distrofičara Srbije kao jedan od 34 Saveza, redovno je finansiran od strane Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka  i socijalna pitanja. Pored finansijske podrške, Savez ima ogromnu podršku pre svega od  Sektora za zaštitu osobama sa invaliditetom, koji je i formiran upravo rade efikasnije koordinacije aktivnosti izmedju organizacija i Ministarstva, a na čijem čelu se nalazi pomoćnik ministra Biljana Barošević koja se obratila prisutnima. Ona je govorila o saradnji i politici u oblasti unapredjenja položaja OSI.

Savez distrofičara Srbije je na dan jubileja uručio zahvalnice pojedincima za saradnju i podršku u radu.

Slepa pevačica Mirijana Marjanivić je na početku izvela himnu Bože pravde a na kraju programa etno pesmu Preleteše ptice lastavice.

Prisutni su imali priliku da vide izložbu koja  je na 23 fotografije predstavila istoriju i sadašnje aktivnosti SDS.

1

 

Baza korisnika