Analiza

Beograd, 2. novembar 2018. godine

Konferenciju je organizovana u okviru projekta „Od globalnih preporuka do ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom u sredinama u kojima one žive“ koji je realizovala Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom u sardanji sa Savezom distrofičata Srbije, koji je finansijski podržala Kancelarija za ljudska i manjinska prava, u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji za 2018. godinu“.

Konferenciju  posvećenu analizi sprovođenja preporuka Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom otvorila je direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović navodeći da u Srbiji živi oko 800.000 građana sa nekim oblikom invaliditeta i da je ova konvencija prvi međunarodni ugovor o ljudskim pravima nastao u 21. veku pod okriljem UN.

"Za nas je veoma značajno što zahvaljujući ovoj Analizi, koju je uradila Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom u saradnji sa Savezom distrofičara Srbije, danas možemo da sagledamo dvogodišnju primenu preporuka iz ugla državnih organa i organizacija civilnog društva i odredimo pravce budućeg delovanja u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, naglasila je Paunović.

Možemo da kažemo da je u odnosu na period od pre devet godina, kada je Konvencija potvrđena, učinjen vidan napredak u unapređenju položaja osoba sa invaliditetom,  ali smo svesni da se i dalje suočavamo sa brojnim izazovima kada se radi o unapređenju ostvarivanja svih njihovih prava, ocenila je Paunović.

Činjenica da je ovo Konvencija koja je imala najveći broj potpisnika na dan otvaranja (čak 44), a da danas ima 177 članica, govori o tome da je razvijena svest o značaju zaštite prava osoba sa invaliditetom među državama članicama UN." -  rekla je Paunović.

Paunović je naglasila da Srbija redovno izveštava Komitet za prava osoba sa invaliditetom UN i da se sve preporuke koje je Srbija dobila od Komiteta za prava osoba sa invaliditetom, kao i još 351 preporuka drugih ugovornih tela i Saveta za ljudska prava UN, nalaze u jedinstvenom Akcionom planu za praćenje UN preporuka za ljudska prava.

Prema njenim rečima, plan je da se u narednom periodu u saradnji sa organizacijama civilnog društva i Kancelarijom UN u Srbiji preporuke povežu sa Ciljevima održivog razvoja iz Agende 2030 i izrade indikatori za svaku od njih.

Od ukupno analiziranih 37 preporuka naša država je preduzela niz mera na sprovođenju 25 preporuka koje iziskuju kontinuiranu realizaciju. Ove preporuke su delimično sprovedene i neophodno je nastaviti njihovo sprovođenje. Pet preporuka tehničke prirode je sprovedeno, a država će nastaviti intenzivno da radi na sprovođenju još 7 preporuka, ocenila je direktorka Kancelarije.

Značajno je istaći da organi i institucije zadužene za sprovođenje preporuka organizuju obuke za zaposlene sa ciljem boljeg prepoznavanja i reagovanja u slučajevima diskriminacije, kao da sprovode kontinuirane aktivnosti na podizanju svesti javnosti o pravima osoba sa invaliditetom, od kojih kao primer dobre prakse izdvajamo, navela je Paunović.

Veoma je značajna saradnja sa medijima u stvaranju pozitivne slike u javnosti o talentima i veštinama osoba sa invaliditetom, istakla je Paunović, i dodala da je povećan broj sadržaja sa titlovima u medijima.

Paunović se posebno zahvalila Damjanu Tatiću, istaknutom članu UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom koji je radio na izradi ove analize, ističući njegov  veliki dopronos ne samo u radu ovog međunarodnog tela već i na unapređenju ugleda naše zemlje.

Damjan Tatić je učesnicima konferencije predstavio Analizu sprovođenja preporuka Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom u Srbiji i pozitivno ocenio iskustvo Srbije pred ovim komitetom. Obrazlažući državni izveštaj, kao i alternativne izveštaje organizacija civilnog društva, on je naveo da to oslikava pravo stanje stvari u državi što, kako navodi, nije slučaj uvek sa svim državama članicama UN. On je apostrofirao pitanje pristupačnosti kao kičmu Konvencije, navodeći da je potrebno da država nastavi da radi na obezbeđivanju pristupa u svim oblastima društvenog života osobama sa invaliditetom .

Ivanka Jovanović, izvršna direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije je istakla da će ova organizacija nastaviti da bude partner državi u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i dati punu podršku u praćenju i sprovođenju preporuka Komiteta za prava osoba sa invaliditetom. Jovanović je učesnicima konferencije najavila kampanju u cilju podizanja svesti javnosti o pravima osoba sa invaliditetom pod nazivom  „Integritet“, koja će biti emitovana na RTS i lokalnim televizijama širom Srbije.

O sprovođenju preporuka Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom u Srbiji govorili su predstavnici Ministarstava za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitnika građana i članice Nacionalne organizacije za prava osoba sa invaliditetom.

2.11

 

 

Baza korisnika