Rođen je u junu 1945. godine u Ljubljani. 1966. godine prekida studije i postaje prvi predsednik novoosnovanog Saveza distrofičara Jugoslavije, a tri godine kasnije imenovan je za predsednika Saveza distrofičara Slovenije. Osnovao je dva preduzeća za zapošljavanje osoba sa invaliditetom – Birografika Bori u Ljubljani i Dom Dva topola u Izoli.

Zahvaljujući njegovoj posvećenosti i predanom radu tokom njegove duge i blistave karijere, značajno je doprineo jačanju organizacija osoba sa invaliditetom i celokupnog invalidskog pokreta u Sloveniji, ali i u regionu, što predstavlja jedno od njegovih najvećih postignuća. Samo jake i ujedinjene, organizacije osoba sa invaliditetom mogu predstavljati relevantnog sagovornika države u ostvarivanju interesa osoba sa invaliditetom.

Učestvovao je u formiranju EAMDA-e (Evropske organizacije distrofičara) čiji je bio član, a potom i predsednik sve do svoje smrti. Bio je i član Upravnog dbora EDF-a (European Disability Forum) i predsednik Nacionalnog veća invalidskih organizacija Slovenije, odnosno krovne organizacije u Sloveniji.G. Šuštaršič je takodje imao i funkciju državnog savetnika u nekoliko mandata u okviru Slovenačkog Parlamenta. Dobitnik je nagrade Ministarstva za rad, porodicu i socijalna pitanja za izuzetan uspeh u svom radu u oblasti socijalne zaštite. Odlikovan je počasnim ordenom slobode Republike Slovenije za njegov lični doprinos unapređenju prava osoba sa invaliditetom u Sloveniji.


G.Šuštaršič je autor ili koautor mnogih članaka, stručnih članaka i radova na temu invalidnosti. Svoj život je posvetio razvoju saradnje između različitih grupa, posebno osoba sa invaliditetom.

Svima nama koji smo ga poznavali i imali tu privilegiju da sa njim saradjujemo i budemo njegovi prijatelji, mnogo će nam nedostajati. Bila nam je čast…

Naka mu je večna slava!

Baza korisnika