Kako ciljevi održivog razvoja podstiču inkluziju osoba sa invaliditetom?
2. Izveštaj o ljudskim pravima
Agenda 2030 i ciljevi održivog razvoja:
Evropska perspektiva da se poštuje, štiti i ispuni Ujedinjena konvencija o pravima osoba sa invaliditetom
Više na linku

Baza korisnika