LAP za OSI

У склопу пројекта НООИС-а под називом Кампања за израду локалних акционих планова (ЛАП-а) из области инвалидности који је финансијски подржан од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектора за заштиту ОСИ, одржан је први консултативни састанак у Крагујевцу, 17. августа у Скупштини града, коме су присуствовали представници Скупштине града, на челу са др Горданом Дамњановић, чланицом Градског већа за социјалну и здравствену заштиту и њеним сарадницима, представници свих организација ОСИ из Крагујевца, представник Сектора за заштиту ОСИ, Татјана Пријић, руководилац Групе за нормативне, управне и надзорне послове у Сектору за заштиту особа са инвалидитетом и представници НООИС-а, Милан Стошић, председник и Иванка Јовановић, извршна директорка.

Састанак је одржан у оквиру 5. седнице Савета за особе са инвалидитетом у проширеном саставу, а након представљања пројекта и идеје о изради локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Крагујевцу, донета је једногласна одлка о усвајању ове иницијативе, која ће у најкраћем року бити послата градоначелнику и Скупштини на усвајање.

Договорена је и динамика активности, а већ у септембру ће бити одржана радионица о изради драфта ЛАП-а, како би до краја октобра тај процес био завршен и како би се оставило довољно времена за планирање буџета за активности које ће ЛАП садражти.

Планирано је да документ буде усвојен до краја ове или почетка наредне године, што ће бити и јавно промовисано, уз учешће свих актера.

Током двочасовног састанка је речено да је циљ овог пројекта пружање експертске и организационе подршке локалним самоуправама у Србији, укључујући и подршку свим организацијама ОСИ из тих градова, да кроз међусобно партнерство и уз активно учешће НООИС-а, напишу локалне акционе планове (ЛАП-ове) за унапређење положаја ОСИ у наредном двогодишњем периоду (2018-2020). ЛАП-ови ће бити у складу са новом Стратегијом унапређења положаја ОСИ за период 2016-2020 коју ће Влада РС усвојити током јесени или зиме. Наглашено је да је то изузетно значајно, јер локални АП представљају разраду Стратегије, прилагођену локалним потребама, као и реалним могућностима на локалу, које нису истоветне. Без локалних АП-а циљеви и мере предвиђени националним стратешким документом неће бити ауоматски примењени у пракси, нарочито не на локалном нивоу.

 

Посебно је било речи о важности партнерства које овај пројекат подразумева између локалних самоуправа и организација ОСИ, као и ресорног Министарства, у процесу израде, као и усвајања документа у локалним Скупштинама, закључно са буџетом за сваку годину његове имплементације који треба да буду у складу са реалним могућностима сваке локалне самоуправе.

 

 

Baza korisnika