Поводом неколико шредстојећих важних догађаја као што су: обележавање трећег децембра - Међународног дана особа са инвалидитетом, конкурса за финансирање програма унапређења положаја ОСИ у Србији за 2015. годину, као и разговора у вези формирања радне групе за доношење Закона о организацијама особа са инвалидитетом (а након добијања мишљења од Министарства за државну управу и локалну самоуправу), НООИС је имао састанак са минситром Вулином у његовом кабинету 3. новембра 2014. године.

Састанку су у име НООИС-а присуствовали: Милан Стошића, Светлана Влаховић, Михаило Пајевић и Иванка Јовановић. Поред министра, на састанку је био и помоћник министра, Владимир Пешић са сарадницмо Милицом Ђурић. Састанку су присуствовали и асистенти и сарадници ОСИ из НООИС: Слађана Стошић, Биљана Дучић и Бојана Бабић.

Поводом прве теме – обележавања трећег децембра - Међународног дана особа са инвалидитетом, минситру су представљане две иницјативе, односно планиране активности које НООИС тим поводом планира да реализује, а то су: смотра стваралаштва, где би били укључени чланови различитих организација из Србије који се баве различитим видовима стваралаштва. Друга планирана активност јесте округли сто и представљање публикације која се управо ради, а односи се на превод општих коментара број 1 - о пословној способности и 2 - о приступачности Комитета Уједињених нација за права особа са инвалидитетом. Наиме, досадашња пракса Комитета УН за права особа са инвалидитетом показала је недовољно познавање и недовољну примену кључних одредби Конвенције о правима особа са инвалидитетом о приступачности и пословној способности. Због тога су експерти Комитета у априлу 2014. усвојили 2 општа коментара у којима су дали прецизније смернице за спровођењу Конвенције.  

У Србији се добри прописи о приступачности не спроводе адекватно у пракси, а предстоји темељна реформа система старатељства. Превођење и промовисање општих коментара у Србији помогло би предстојеће реформе, оснажило капацитете покрета особа са инвалидитетом и помогло надлежним органима да  примене  међународне стандарде на добро грађана и грађанки Србије са инвалидитетом.

Министру је речено да би округли сто био одржан или 3. или 10. децембра (поводом Међународног дана људских права), с обзиром на бројне активности које ће тим поводом бити организоване, укључујући и јавно слушање у Народној Скупштини, што је такође у плану.

Он је у потпуности подржао предложене актовности и обећао активно учешће.

Друга тема састанка била је – договор у вези даљих корака око доношења Закона о организацијама, а након добијања позитивног мишљења од Министарства државне управе и локалне самоуправе. Министар Вулин је недвосмислено потврдио подршку тој иницијативи и рекао да ће до краја године бити формирана радна група, у којој ће једног представника имати и НООИС, као и да је његов план да тај Закон буде усвојен веома брзо, до пролећа 2014. године. Представници НООИС-а су нагласили да је важно да се формира радна група и да се Закон донесе током следеће године, а да његовом усвајању претходи и квалитетна јавна расправа како би он задовољио све интересе инвалидског покрета.

У вези треће теме састанка - финансирање програма унапређења положаја ОСИ у Србији за 2015. годину – минситру су представљени начелни захтеви, са нагласком на чињеници да укупна средства која се опредељују у ове сврхе нису „огромна“, како се често чује, а све то је образложено конкретним примерима.

Посебно је истакнуто следеће:

  • да се финансирање организација ОСИ путем конкурса за пројекте настави по истом принципу као и до сада – једанпут годишње, са јасно дефинисаним критеријумима који, као и за претходне конкурсе, треба да произилазе из Стратегије за унапређење положаја особа са инвалидитетом
  • да се такође настави ad hoc финансирање одређених активности током године кроз тзв. стални отворени конкурс
  • средстава буџетског фонда за програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом користе се за реализацију разлитих програма кроз које се на локалном нивоу обезбеђују конкретне услуге намењене особама са инвалидитетом свих категорија. Та средства су већ годинама у готово истом износу и нису довољна да задовоље све потребе преко 800.000 особа са инвалидитетом окупљених у око 500 организација. Додатно смањивање тих средстава имало би катастрофалне последице по организације, односно по саме особе са инвалидитетом. Тиме би се озбиљно довело у питање реализовање многих права, услуга и сервиса прописаних Законом о социјалној заштити и другим законима, а и потпуно би се обесмислиле одредбе Закона о удружењима о финансирању програма од јавног интереса, конкретно унапређење положаја особа са инвалидитетом
  • износи који долазе до крајњих корисника, када се подели на месечни ниво, а најчешће без подршке локалних самоуправа – су веома мали, те је потпуна  дезинформација да се инвалидским организација распоређују огромна средства, јер када се то подели на огроман број удружења и стварне потребе крајњих корисника -  јасно произилази да тај ниво средстава најчешће није довољан за планиране програме
  • Речено је да је боље подржати и мањи број активности, али са реалним износима, укључујући разумне трошкове превоза и, када је потребно, смештаја
  • Прилив нових организација – подршка је оправдана када се ради о оним које покривају територију и чланове који нису „покривени“ и који се баве активностима које се не понављају
  • Подршка учешћу НООИС, али и Савеза, у међународним активностима (чланарине и присуство значајним конференцијама)
  • Дали смо Министру информацију да се буџетски фонд не мења годинама а да је значајно смањен од 2004 године, као и да би овај износ који сада стоји требао да се повећава зависно од повећања наплате и прихода који се сливају у Буџет по основу Закона о играма на срећу. Указали смо и на разлике у износима са којим располажу фондови основани на основу Закона и играма на срећу:

Министар је врло пажљиво саслушао наше аргументе и рекао да у вези са финансирањем у овом тренутку не може да одговора конкретно, кроз износе који ће бити намењени у ове сврхе, али да му наши прелдози звуче врло разумно, као и да ће о свима њима да обави потребне консултације са својим сарадницима.

Поред ових тема, разговарано је и о низу других. Договорено је да се са израдом нове Стратегије за унапређење положајка ОСИ почне од јануара 2015. године, а и у тај процес ће као партнер бити укључен НООИС. Затражена је и подршка око иницијативе коју је НООИС 29. априла упутио Министарсву финансија, а која се односи на промену Закона о порезима (у делу који опрезује имовину инвалидских органјизација). Након састанка, министру је прослеђена наша иницијатива, за коју је рекао да ће се заложити, како би се од идуће године овај проблем адекватно решио.

Такође, било је речи и о неопходности измене прописа у вези са коришћењем факсимила, уз образложења да тај проблем не погађа само особе оштећеног вида, него подједнако и особе са тежим физичким сметњама. Министар је обећао да ће тај проблем морати да буде решен, кроз посебан закон који ће такође поднети ово Министарство.

Предложено је и да се рзамисли о променама Закона о запошљавању и професионалној рехабилитацији ОСИ, у смислу да и запошљавање ОСИ у инвалидским организацијама буде обухваћено субвенцијама, попут запошљавања на отвореном тржишту рада (по Црногорском моделу).

Još fotografija sa sastanka u Galeriji slika.

Baza korisnika