Vidi / preuzmi:
Porodični priručnik za ponašanje u vanrednim situacijama (.doc)

- Porodični priručnik za ponašanje u vanrednim situacijama (.pdf)

- Audio verzija: Porodični priručnik za ponašanje u vanrednim situacijama (.zip)

Да ли знате како да заштитите себе и своју породицу од последица ванредних ситуација?

У последњих 30 година, вишеструко је повећан број катастрофа у свету, као и разарајући ефекат које имају на друштво и околину. Искуства Републике Србије, која се током протеклих година суочила са бројним катастрофама које су за последицу имале људске жртве, патњу и материјалну штету, потврђују чињеницу да ванредне ситуације попут елементарних непогодa и техничко-технолошких акцидената, нарушавају безбедност и опстанак читавих насеља, па и региона.

Последице катастрофа могу се значајно умањити ако су људи добро информисани и упознати са начином превенције катастрофа.

Vidi / preuzmi: Vodic za pristupačnu izbornu kampanju

Приступачна кампања је она која је приступачна и разумљива особама са инвалидитетом (ОСИ). ОСИ су равноправни грађани, који желе и имају право да учествују у изборном процесу. Ово често није могуће јер су изборне кампање, њихове поруке и активности неприступачни за особе са инвалидитетом и те препреке морамо сви заједно да уклањамо.

Vodic za pristupačnu izbornu kampanju

Baza korisnika