04.septembar 2019. 
 
U toku je realizacija projekta "Beograd jednakih mogućnosti", sufinansiranog sredstvima Sekretarijata za socijalnu zaštitu  grada Beograda.
 
Cilj projetka je povećanje informisanosti javnosti o unapređenju položaja osoba sa invaliditetom u Beogradu i njihova veća vidljivost, kroz snimanje inkluzivnog spota i muzičke numere „Beograd – grad jednakih mogućnosti“, kao i izrade brošure „Bontona u svakodnevnoj komunikaciji sa osobama sa invaliditetom“ 
Članovi uduženja Nebograd održavaju redovne muzičke radionice u prostorijama NOOIS-a od jula meseca. Krajem septembra meseca zajedno sa javnim ličnostima snimiće pesmu kao rezultat tromesečnog rada. 
Uskoro ćemo predstaviti brošuru „Bontona u svakodnevnoj komunikaciji sa osobama sa invaliditetom“.
 
Beograd jednakih mogucnosti slika u tekstu

Baza korisnika