Пројекат „Израда ситуационе анализе о положају деце са сметњама у развоју/инвалидитетом у Србији“ реализује Национална организација особа са инвалидитетом Србије (НООИС). Пројекат је интегрални део ИПА II пројекта "Заштита деце од насиља и промоција социјалне инклузије деце са сметњама у развоју/инвалидитетом у земљама Западног Балкана и Турске" који се спроводи у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарством здравља, Министарство образовања, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије и УНИЦЕФ-ом, уз финансисјку подршку Европске уније. Пројекат траје 11 месеци.

Деци са сметњама у развоју/инвалидитетом, као и њиховим породицама, потребно је обезбедити свеобухватну и флексибилну подршку како би учествовала у друштву равноправно са другом децом. Иако је последњих година дошло до значајнијег побољшања на нивоу правног оквира, деца са сметњама у развоју/инвалидитетом и даље се суочавају са значајним тешкоћама у погледу доступности и квалитета сoцијалних, здравствених и образовних услуга, а породице деце са сметњама у развоју/инвалидитетом се суочавају са проблемима сиромаштва и недовољне финансијске подршке за додатне трошкове инвалидности.

Пројекат има за циљ да допринесе побољшању политика и пракси у вези подршке за децу са сметњама у развоју/инвалидитетом и њихове породице, кроз боље разумевање потреба и ризика са којима се они суочавају, као и кроз сагледавање одговора на те изазове од стране различитих релевантних актера.

Спровођењем ситуационе анализе НООИС ће прикупити и анализирати релевантне податке о деци са сметњама у развоју/инвалидитетом који могу бити корисни за заступање и израду нових стратешких и законских докумената из ове области. Резултати истраживања ће НООИС-у, али и свима који се баве унапређењем положаја деце са сметњама у развоју/инвалидитетом, служити као алат који се може користити за утицање на унапређење политика у области образовања, здравства, социјалне инклузије, смањења сиромаштва и заштите деце од насиља.


Baza korisnika