Studijska poseta Parlamentu Velike Britanije je organizovana u periodu od 3. do 7. jula 2016, u okviru projekta “Jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji“ koji su partnerski sprovodili CIL i NOOIS, a organizovana je zahvaljujući pomoći organizacija “Disability Rights UK” i “Evropska  mreža za samostalni život” (ENIL). Ona je istovremeno služila prikupljanju novih znanja, ali će ujedno biti i dobar alat u daljem procesu javnog zagovaranja za bolji položaj osoba sa invaliditetom.

Studijska poseta Parlamentu Velike Britanije je organizovana i zbog činjenice da u toj zemlji parlamentarna grupa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom dobro funkcioniše već decenijama unazad. Ovakva parlamentarna grupa, osim u Evropskom parlamentu, postoji i funkcionoše samo u dva predstavnička tela – u Velikoj Britaniji i Škotskoj. Nastarija grupa, sa najozbiljnijim rezultatima, osnovana je u Velikoj Britaniji još 1969. godine i od tada neprekidno funkcioniše. Sa druge strane, pokret osoba sa invaliditetom u Srbiji ima bliske odnose sa pokretom u Velikoj Britaniji. Koncept samostalnog života je u Srbiju došao iz Irske i Velike Britanije.

Učesnici u razgovorima sa obe strane su bili donosioci odluka, kao i predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom.
Delegaciju Srbije činili su: narodna poslanica Dubravka Filipovski, predstavnica Republičke izborne komisije Maja Pejčić, predstavnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti Tijana Milošević, kao i predstavnice projektnog tima: direktorka projekta i koordinatatorka za komunikaciju sa Parlamentom Gordana Rajkov, menadžerka projekta Sanja Nikolin, koordinatorka projekta Mimica Živadinović, koordinatorka lokalnih aktivnosti Ivanka Jovanović i koordinatorka aktivnosti vezanih za pristupačnost izbornog procesa Sofija Mandić. U delegaciji su bile i personalne asistentkinje – Biljana Dučić i Anđelka Janićijević.
Tokom boravka u V. Britaniji, održani su sledeći sastanci:

  1. Sa predstavnicima Disability Rights UK (DRUK) – na  ovom sastanku se srpska delegacija upoznala sa razvojem pokreta osoba sa invaliditetom u Velikoj Britaniji, trenutnim izazovima u radu i ulozi DRUK na ove procese (DRUK je pandan našoj krovnoj organizaciji). Filip Koneli bio je domaćin sastaka, a ujedno je savetnik za javne politike i rad sa Parlamentom.

  2. Sastanak sa lokalnim organizacijama OSI - održani su i sastanci sa nekoliko lokalnih organizacija, koji su imali za cilj bolje upoznavanje sa radom organizacija OSI u Londonu.   

  3. Sastanak sa članovima Izborne komisije - ovaj sastanak je bio posvećen razgovorima o praktičnim rešenjima za povećano učešće OSI u izbornom procesu. Neke od konkretnih tema bile su pristupačnost biračkih mesta, pristupačnost izbornog procesa i alatke koje omogućavaju pristupačnost.

  4. Sastanak sa predstavnicom Gornjeg doma Parlamenta (House of Lords), Baronesom Šejlom Holins - Baronesa Holins je članica gornjeg doma Parlamenta, čiji članovi nisu birani na izborima. Oni su svoje mesto u ovom domu nasledili ili su u njega imenovani. Baronesa je takođe i psihijatrica, pa je u okviru projekta Svetske zdravstvene organizacije jednom prilikom boravila u Srbiji. Članovi gornjeg doma mogu postavljati pitanja i tražiti sastanke sa ministrima, a u radu se dosta oslanjaju na udruženja građana, odnosno na njihovu ekspertizu u određenim oblastima. U tom odnosu je najvažnije poverenje, jer nijedan političar ne može znati sve o svim oblastima. Zbog ovoga je DRUK, kao i neke druge organizacije OSI, veoma važan za članove parlamenta. Organizacije im često spremaju materijale za sednice, a ponekad čak i napišu govor. Baronesa Holins se posebno bavi pitanjima mentalnog invaliditeta, a razlog tom posebnom interesovanju je činjenica da ima sina sa autizmom. Njena ćerka je takođe osoba sa invaliditetom.

  5. Sastanak sa Karen Lamli koja je predsednica Parlamentarne grupe za odnose sa Srbijom.

  6. Sastanak sa dr Lisom Kameron, predsednicom Parlamentarne grupe za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom - poslanica Kameron je predstavila način funkcionisanja parlamentarne grupe za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom. Parlamentarna grupa se u velikoj meri oslanja na DRUK, zajedno pokušavaju i da iniciraju promene i poprave uslove života za OSI.    

  7. Sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave i lokalnim organizacijama OSI - ovaj sastanak je bio posvećen okolnostima u kojima su lokalne samouprave suočene sa merama štednje i smanjivanja budžeta, dok istovremeno moraju da održe kvalitet usluga za građane.

 

Baza korisnika