Studijska poseta Parlamentu Velike Britanije je organizovana u periodu od 3. do 7. jula 2016, u okviru projekta “Jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji“ koji su partnerski sprovodili CIL i NOOIS, a organizovana je zahvaljujući pomoći organizacija “Disability Rights UK” i “Evropska  mreža za samostalni život” (ENIL). Ona je istovremeno služila prikupljanju novih znanja, ali će ujedno biti i dobar alat u daljem procesu javnog zagovaranja za bolji položaj osoba sa invaliditetom.

Cilj ovog projekta je jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom u Srbiji unapređenjem njihovog uticaja na zakonodavni okvir i izborni proces, kako bi se i na taj način unapredila njihova ljudska prava i društvena uključenost. 

Svečana promocija projekta „Jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom u Srbiji"

Baza korisnika