Od 1992 se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom redovno obeležava širom sveta 3. decembra. Ovogodišnji moto glasi  “Osnaživanje osoba sa invaliditetom i osiguravanje inkluzije i ravnopravnosti”.  Ovom temom se težište stavlja na osnaživanje osoba sa invaliditetom za inkluzivan, pravedniji i održivi razvoj, predviđen u Agendi za održivi razvoj 2030.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u Srbiji će se obeležiti nizom aktivnosti koje organizuju savezi i udruženja osoba sa invaliditetom.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja iniciralo je izdavanje prigodnih poštanskih marki povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, koje će biti puštene u promet danas 3. decembra, u okviru kampanje koja se realizuje pod geslom „J=DNAKI“

NOOIS je prosledila na emitovanje,  svim televizijskim stanicama u Srbiji, film KOMUNIKACIJA=INTEGRACIJA

3 DECEMBAR

Baza korisnika