SAJAM

Na Beogradskom sajmuu periodu od 21. do 28. oktobra 2018. godine Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pod  geslom JEDNAKI“ predstaviće se u hali 3 A, na prostoru od 1.000 m2.

Nosilac nastupa Ministarstva na Beogradskom sajmu je Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, koji je i organizator kompletne sajamske manifestacije i nastupa Ministarstva.

Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom organizuje u okviru štanda Sektora poseban program u saradnji sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom Srbije. Pored umetnickih i rucnih radova osoba sa invaliditetom iz Srbije posetioce ocekuje celodnevni prateci program. 

Pored Saveza i Udruženja, predstaviće se i UIPS -  Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije, koji okuplja 32 preduzeća, od ukupno 52 u Republici Srbiji.

Na Sajmu će svoje aktivnosti predstaviti i:

1.      REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE- PIO,

2.      REPUBLIČKI ZAVOD ZA SOCIJALNU ZAŠTITU,

3.      KOMORA SOCIJALNE ZAŠTITE,

4.      ASOCIJACIJA CENTARA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU,

5.      NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE,

6.      REPUBLIČKA AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA,

7.      INSPEKTORAT ZA RAD I

8.      UPRAVA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVNJE NA RADU
 
Pridruzite nam se od 21 do 28. oktobra, Hala 3 A, Beogradskog sajma.

NOOIS konferencija-publika

U okviru projekta "Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju/invaliditetom u zemljama Zapadnog Balkana i Turske", koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNICEF, zajedno sa EDF-om (European Disabilty Forum), 30. novembra 2016. godine u hotelu Holliday Inn u Beogradu održana je jednodnevna konferencija pod nazivom: „Servisi podrške za decu sa smetnjama u razvoju/invaliditetom i njihove porodice“. 

Vidi / preuzmi Predlog Strategije unapređenja položaja OSI u Republici Srbiji za period do 2020. godine: .doc ćirilica, .pdf ćirilica

U Republici Srbiji se već dugi niz godina sprovodi proces opsežnih reformi u svim oblastima društvenog života uz istovremeno usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa standardima Evropske unije (EU). Tako su i u oblasti unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, u najširem smislu, do sada izvršeni značajni pomaci, ali imajući u vidu da brojni rizici socijalne isključenosti osoba sa invaliditetom imaju tendenciju umnožavanja, potrebno je, primenom multidisciplinarnog i multisektorskog pristupa, konstantno delovati preduzimajući različite aktivnosti kako bi se ovi rizici sveli na najmanju meru.

 

Vidi / preuzmi Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Predlogu Strategije unapređenja položaja OSI u Republici Srbiji za period do 2020. godine: .doc ćirilica, .pdf ćirilica

Potkategorije

Zastupništvo (advocacy)

- izmene i dopune propisa
- ativno učešće u donošenju novih zakona i podzakonskih akata,
  strateških dokumenta
- partnerstvo sa Sektorom za zaštitu osoba sa invaliditetom pri
  Ministarstvu rada i socijalne politike
- učešće u radu Saveta pri Vladi RS za pitanja invalidnosti
- učešće u radu Saveta za osobe sa invaliditetom pri kancelariji
  republičkog zaštitnika gradjana

Zakonodavna aktivnost NOOIS

- slanje predloga amandmana ili komentara na nacrte zakona i
  drugih pravnih propisa,
- lobiranje nadležnih donosilaca odluka, naročito resornih
  ministarstava i skupštinskih odbora     
- učešće u mešovitim multisektorskim radnim grupama za
  izradu zakona, strategija itd.
- praćenje primene propisa

  • NOOIS je pridružena članica EDF-a (European Disability Forum), najveće i najznačajnije evropske krovne orgnaizacije osoba sa invaliditetom i aktivno učestvuje u radu Upravnog odbora, kao i na zasedanjima Skupštine
  • NOOIS je takodje članica DPI, ogranka za Evropu (Disability People International)

Objavljujemo publikacije (kao izdavači i/ili suizdavači).

Reagovanja na kršenja ljudskih prava i slučajeve diskriminacije

Baza korisnika