U Srbiji živi više od 700.000 osoba sa invaliditetom, a čak 70 odsto njih je siromašno. Veći problem od fizičkih barijera je svest građana i nedovoljna briga lokalnih samouprava za takve sugrađane, poručuje potpredsednica Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Svetlana Vlahović na Svetski dan osoba sa invaliditeom.

U svetu se obeležava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije invalidna lica čine 10 odsto stanovništva. U Srbiji živi više od 700.000 osoba sa invaliditetom, a više od 70 odsto njih je siromašno.

 

Potpredsednica Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Svetlanom Vlahović rekla je gostujuću u Dnevniku RTS-a da su fizičke barijere uvek neka vrsta diskriminacije i prepreka za ostvarivanje punih prava svih građana Srbije.

Vlahovićeva, međutim, kaže da je mnogo veći problem svest građana i predstavnika lokalnih zajednica koji često ne podržavaju dovoljno osobe sa invaliditetom i njihove organizacije.

Kada je reč o regulativi, potpredsednica Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom kaže da je ona unapređena i sinhronizovana sa evropskim zakonodavstvom, ali da se u praksi propisi nedovoljno primenjuju.

Pomenute barijere doprinele su siromaštvu osoba sa invaliditetom. "Oni su višestruko ugroženi. Nedostupnost obrazovnih institucija u prethodnim decenijama je onemogućila njihovo obrazovanje i zastarela su zanimanja kojima mogu da se bave, a takođe njihov broj je ograničen", objašnjava Vlahovićeva.

Ona dodaje da treba popraviti sadržaj obrazovnog programa i profile stručnosti prilagoditi zahtevima savremenog tržišta.

"Siromaštvo je i posledica dodatne materijalne opterećenosti porodice koja ima člana sa invaliditetom", kaže Svetlana Vlahović i precizira da takve porodice uvek imaju dodatne troškove oko rehabilitacije, nege, lekova i pristupačnosti.

"Svako uklanjanje tih barijera i podsticanje zapošljavanja i samozapošljavanja osoba sa invaliditetom i članova njihovih porodica bi u mnogome doprinelo smanjenju siromaštva", ističe Vlahovićeva.

Položaj porodica dece sa invaliditeom je država u velikoj meri unapredila novim Zakonom o socijalnoj zaštiti kroz razvoj socijalnih usluga podrške, što je nephodno kako bi se dete zadržalo u prirodnom okruženju i kako bi roditelji mogli da obavljaju svoju profesionalnu ulogu da bi održali egzistenciju, ocenjuje potpredsednica Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom.

Vlahovićeva, ipak, ističe da su materijalna davanja još uvek nedovoljna.

"Treba kroz set drugih zakona izmeniti i dopuniti povećanu materijalnu podršku porodici", zaključuje Vlahovićeva.

Objavljeno: 03. dec 2012

Izvor: RTS

Baza korisnika