Svako ko se oseti diskriminisanim može da se obrati Povereniku za zaštitu ravnopravnosti. Radi efikasnije borbe protiv diskriminacije osobe sa invaliditetom i organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom osoba sa invaliditetom su neophodni saradnici Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Baza korisnika